Oileanaich eadar-nàiseanta

Fuirich agus ionnsaich ann an àrainneachd nàdarra neo-mhillte

Tha beatha oileanaich beothail agus iol-ghnèitheach a’ feitheamh riut mar oileanach eadar-nàiseanta.   Ionnsaich ann am fear de bhailtean mòra na sgìre, leithid Peairt, Inbhir Nis no Eilginn, no ann am fear de na bailtean nas lugha no coimhearsnachdan eileanach, a’ gabhail a-steach na h-Eileanan Siar agus Tuath.

cuir fios thugainn

international@uhi.ac.uk