Lydia Rohmer

Iar-Phrionnsapal (Treas-ìre)

Tha Lydia Rohmer a 'cur a dreuchd leth-ùine mar iar-phrionnsapal le a dreuchd mar phrionnsapal agus àrd-oifigear Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI. Tha i an urra ri bhith a 'dèanamh cinnteach gu bheil gach taobh de nàdar treas-ìre solarachadh foghlaim an oilthigh air a dhèanamh nas fheàrr agus gu bheil tuigse air an nàdar treas-ìre, aithnichte agus luachmhor. Am measg nan dleastanasan aicese tha a bhith a’ cruthachadh ro-innleachdan airson an curaicealam a mheudachadh is a cho-eagrachadh aig a h-uile h-ìre, a bhith air ceann nan ullachaidhean airson dearbhadh is feabhasachadh càileachd agus a’ cuideachadh a bhith a’ leudachadh nan cothroman a th’ ann air foghlam agus a 'stiùireadh air mar a thèid an oilthigh a chomharrachadh agus a shuidheachadh mar bhuidheann treas-ìre.

 

Fiosrachadh conaltraidh

Oilthigh an Gàidhealtachd agus nan Eilean
Slighe MhicIlleMhicheil
An Gearasdan
PH33 6FF

Fòn: +44 (0)1397 874214
Post-d: lydia.rohmer.whc@uhi.ac.uk