Prionnsapalan agus stiùirichean a' chom pàirteachais

Tha gach colaiste agus ionad rannsachaidh anns a’ chom-pàirteachas oilthigh againn neo-eisimeileach agus mar sin, tha prionnsapal no stiùiriche agus bòrd stiùiridh fa leth aca.