Maighstir Urramach an Oilthigh

Thathas a’ toirt na duais seo do bhuill de choimhearsnachd an oilthigh nach eil nan ceumnaichean agus aig nach eil ceum Mhaighstir mar-thà airson seirbheis air leth don oilthigh.

 

Maighstir Urramach an Oilthigh - Allan Bransbury