Mìosachan acadaimigeach

Is iad seo cinn-là foirmeil airson semeastaran an oilthigh. Faodaidh gum bi inntrigeadh, tachartasan do dh’oileanaich ùra, sgrìoban no gnìomhachdan eile ann an àiteachan eadar-dhealaichte no airson chùrsaichean eadar-dhealaichte taobh a-muigh nan cinn-là seo – ron semeastar no as a dhèidh. Thoir sùil air an fhiosrachadh uile a gheibh thu agus, ma bhios teagamh agad, bruidhinn ris a’ cholaiste, stiùiriche prògraim no neach-oide agad mar as iomchaidh.

Cinn-là nan Semeastaran 2018/19

Cùrsaichean HN

Semeastar 1: Diluain 10 Sultain 2018- Dihaoine 25 Faoilleach 2019
Semeastar 2: Diluain 28 Faoilleach 2019 - Dihaoine 07 Ògmhios 2019

A h-uile cùrsa fo-cheum

Semeastar 1: Diluain 10 Sultain 2018 - Dihaoine 21 Dùbhlachd 2018
Semeastar 2: Diluain 28 Faoilleach 2019 - Dihaoine 17 Cèitean 2019

Is e saor-làithean an fhoghair (airson oileanaich HN agus ceum an dà chuid) seachdain a 'tòiseachadh 15 Dàmhair 2018

Luchdaich a-nuas mìosachan bunaiteach 2018/19

 

Cinn-là nan Semeastaran 2019/20

Cùrsaichean HN

Semeastar 1: Diluain 09 Sultain 2019- Dihaoine 24 Faoilleach 2020
Semeastar 2: Diluain 27 Faoilleach 2020 - Dihaoine 05 Ògmhios 2020

A h-uile cùrsa fo-cheum

Semeastar 1: Diluain 09 Sultain 2019 - Dihaoine 21 Dùbhlachd 2019
Semeastar 2: Diluain 27 Faoilleach 2020 - Dihaoine 15 Cèitean 2020

Luchdaich a-nuas mìosachan bunaiteach 2019/20