Home Alumni Cò sinne

Cò sinne

Ag obair às an oifis leasachaidh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, is sinne an sgioba agad airson dhàimhean ri alumni!

Bu toigh leinn gu mòr a bhith a’ cluinntinn bhuat agus tha ùidh shònraichte againn ann a bhith a’ cluinntinn mu rud sam bith a tha thu air a bhith ris bhon uair a cheumnaich thu bho UHI.

Cuir fios thugainn cuideachd ma bhios ceistean, molaidhean no beachdan agad:

An Oifis Leasachaidh
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Stiùiridh, Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

pd: alumni@uhi.ac.uk

Leanne MacKinnon
Development Officer (maternity cover)
d: 01463 279261

Sophie Jones
Oifigear leasachaidh (maternity leave)                                                       
d: 01463 279261

Denise Dean
Neach-taice leasachaidh
d: 01463 279262