Cò sinne

susbaint

Ag obair às an oifis leasachaidh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, is sinne an sgioba agad airson dhàimhean ri alumni!

Bu toigh leinn gu mòr a bhith a’ cluinntinn bhuat agus tha ùidh shònraichte againn ann a bhith a’ cluinntinn mu rud sam bith a tha thu air a bhith ris bhon uair a cheumnaich thu bho UHI.

Cuir fios thugainn cuideachd ma bhios ceistean, molaidhean no beachdan agad:

An Oifis Leasachaidh
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Stiùiridh, Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

alumni@uhi.ac.uk

Alison Wilson
Ceannard Leasachaidh
+44(0)1463 279423
alison.wilson@uhi.ac.uk
twitter.com/alisonwuhi

Sophie Chisholm
Oifigear Leasachaidh
+44(0)1463 279261
sophie.chisholm@uhi.ac.uk

Denise Dean
Neach-taice Leasachaidh
denise.dean@uhi.ac.uk
+44(0)1463 279262