Colaisde a' Chaisteil UHI

Tha Colaisde a' Chaisteil UHI anns na h-Eileanan an Iar. Tha a' phrìomh àrainn air a suidheachadh ann an 600 acair de dh’fhearann air iomall baile-puirt Steòrnabhaigh le àrainnean a bharrachd ann am Barraigh, Beinn na Faoghla agus Loch nam Madadh.

Tha ionadan sàr-mhathais againn ann

an rannsachadh lùth ath-nuadhachail, leasachadh slàinte agus leasachadh dùthchail, agus tha sinn a’ speisealachadh ann an àireamh de chùrsaichean a’ gabhail a-steach: PDA ann an Siostaman Lùth Ath-nuadhachail, Eòlas Slàinte, Ceòl, Gàidhlig, Innleadaireachd Lùith agus Foghlam/rannsachadh cleachdaidhean teagaisg

Faigh a-mach de na cùrsaichean a tha rim faotainn aig Colaisde a' Chaisteil UHI

Dè tha na h-oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-obrach a gràdh

  • Karen Macrae
  • Christian Gamaulf
  • Susan Macauley