Colaiste Inbhir Nis UHI

Tha sinn air ar suidheachadh ann am baile bheothail Inbhir Nis. Aig aon àm na dhùn arsaidh, agus a-nis prìomh bhaile na Gàidhealtachd - gheibh thu fàilte chridheil. Mur a robh sin brosnachail gu leòr, ann an 2015 bidh sinn a’ gluasad gu àrainn ùr adhartach, ag atharrachadh ar dòigh obrachaidh agus do dhòigh ionnsachaidh gu tur.

Tha an curraicealam as fharsainge aig an oilthigh againn agus tha sinn a’ speisealachadh ann an caochladh chùrsaichean

a’ gabhail a-steach Rannsachadh, Teisteanasan Àrd Ìre, BSc air-loidhne ann an Eòlas-inntinn, Eòlas Chùisean Chloinne is Òigridh agus Teicneòlas Ailtireil.

Dè tha na h-oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-obrach a gràdh

  • Iona Mclennan
  • Malcolm Armstrong
  • Annabel Martin