Colaiste Mhoireibh UHI

Tha prìomh àrainn Colaiste Mhoireibh UHI ann an seann chathair-bhaile Eilginn, baile beothail le goireasan spòrs agus sòisealta air leth agus ceanglaichean goireasach air an trèana agus an rathad-mòr ri Inbhir Nis agus Obar Dheathain.

Tha sinn a’ speisealachadh ann an caochladh chùrsaichean a’ gabhail a-steach

Coimpiutaireachd, Innleadaireachd Lùith, Saidheans na h-Àrainneachd, Obair-aodaich Ealain Fhìnealta agus Eòlas Slàinte. Aig an àrainn an Eilginn cuideachd tha aon de chòig sgoiltean ealain na h-Alba - Sgoil Ealain Mhoireibh - agus Acadamaidh na h-Aoigheachd agus na Turasachd.

Faigh a-mach de na cùrsaichean a tha rim faotainn aig Colaiste Mhoireibh UHI

Dè tha na h-oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-obrach a gràdh

  • Natalie Seivwright
  • Dosi Dimchovski