Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI

Tha Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI a’ tairgsinn foghlam ann an 10 ionadan colaiste air feadh taobh siar na Gàidhealtachd. Nam measg seo tha an àrainn as motha againn sa Ghearastan – prìomh bhaile na Rìoghachd Aonaichte airson chur-seachadan air a’ bhlàr a-muigh – a tha cuairtichte leis na seallaidhean as bòidhche air nàdar agus fo sgàil Bheinn Nibheis, a’ bheinn as àirde san Rìoghachd Aonaichte.

A bharrachd air a’ chùrsa cheuma shuaicheanta againn ann an Stiùireadh Dàn-thurasachd

tha cothrom air caochladh chùrsaichean aig ìre cheuma agus for-cheum às gach pàirt de lìonra UHI.

Faigh a-mach de na cùrsaichean a tha rim faotainn aig Colaiste na Gàidhealtachd an Iar UHI

Dè tha na h-oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-obrach a gràdh

Mark Clark / BA (Urram) Stiùireadh Dàn-thurasachd

  • Mark Clark
  • Louise Ferguson
  • David Lamond