Colaiste Shealtainn UHI

Agus i air a suidheachadh anns na h-Eileanan as fhaide tuath ann am Breatann, is e àite togarrach a th’ann an Colaiste Shealtainn UHI, an dà chuid a bhith ag ionnsachadh agus a’ fuireach ann, le goireasan foghlaim air leth agus beatha shòisealta agus cultarach bheothail.

Tha sinn a’ speisealachadh ann an àireamh de chùrsaichean a’ gabhail a-steach

Obair Aodaich an Latha an-Diugh, Rannsachadh Arcaibh is Shealtainn agus Eachdraidh agus Arc-eòlas na h-Alba.

Faigh a-mach de na cùrsaichean a tha rim faotainn aig Colaiste Shealtainn UHI

Dè tha na h-oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-obrach a gràdh

Cùm sùil a-mach airson thachartasan samhraidh air feadh Sealtainn…

no tadhail air àrainn eile