Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI

Tha SAMS UHI air thoiseach am measg ionadan rannsachaidh mara neo-eisimeileach na RA; agus e air a shuidheachadh ann am bàgh Dhùn Staidhinis air oirthir an iar na h-Alba, sgìre a tha cudromach airson dàibheadh agus seòladh agus faisg air beantann Ghlinn Chomhainn.

Ionad sàr-eòlais ann an saidheans àrainneachd na mara a tha aithnichte aig an ìre eadar-nàiseanta

Tha SAMS UHI a’ lìbhrigeadh rannsachadh a tha air thoiseach ann an saidheans shiostaman na mara. Am measg nan cuspairean rannsachaidh làithreach tha: atharrachadh sa ghnàth-shìde, lùth mara ath-nuadhachail agus an Artaig.

Faigh a-mach de na cùrsaichean a tha rim faotainn aig Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI

Dè tha na h-oileanaich, luchd-ceumnachaidh agus luchd-obrach a gràdh

  • Samuel Black
  • Sarah Jane Pugh
  • James Coogan