Cinn-latha ceumnachaidh

susbaint

Collage of five graduates with mortars and certificates

Tha sinn glè dhuilich nach urrainn dhuinn a bhith còmhla riut gu pearsanta airson do cheumnachadh am-bliadhna. Tha fios againn cho cudromach ’s a tha cuirmean ceumnachaidh agus duaisean airson a h-uile oileanach againn, agus mar sin bha sinn den bheachd gum bu mhath leat teachdaireachdan sònraichte a chluinntinn. Gheibh thu ceanglaichean gu teachdaireachdan ionadail bho cho-obraichean thar com-pàirteachas an oilthighe againn aig bonn na duilleige. Lorg àrainn dachaigheil no roinn oilthighe do chom-pàirtiche acadaimigich (oileanaich banaltramachd is banas-glùine agus eachdraidh iar-cheumnach) agus luchdaich sìos an liosta ceumnachaidh agad fhèin le d’ ainm agus do dhuais.

 

gd-content

Teachdaireachd bhon t-Seansalair againn, HRH ABhana-phrionnsa Rìoghail

Mar sheansalair Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, bu mhath leam meal a naidheachd a chur oirbh uile airson na choilean sibh aig na h-amannan dùbhlanach seo.

Leugh teachdaireachd slàn an t-seansalair againn

gd-content

Meal-a-naidheachd air aPhrionnsapal agus an Iar-Sheansalair, an t-Àrd- Ollamh Todd Walker

Tha a’ bhliadhna seo air a bhith na dùbhlan agus rinn thu fìor mhath leis na h-atharrachaidhean uile a chunnaic sinn.

Leugh teachdaireachd slàn ar prionnsapail.

gd-content

Meal-a-naidheachd bho Cheann-suidhe na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Flo Jansen

Leugh an teachdaireachd slàn aig ceann-suidhe HISA

Cuirmean ceumnaiche ionadail agad susbaint

Cuirmean ceumnaiche ionadail agad

Colleagues at our academic partner campuses, centres and departments across our university partnership have more to say about how great you are – find your local academic partner to hear more and download your graduation listing.