Ionad dhreuchdan agus comas cosnaidh

Cuir fios thugainn an seo

Cleachd ar seirbhis gu bith càite a bheil thu

Post-d
Skype
Co-labhairt bhidio
Fòn
Aghaidh-ri-aghaidh

Seall suas, seall air adhart, bi mothachail

Is e FutureMe an ùr a chaidh a dhealbhadh gus taic a thoirt do leasachadh dreuchd mar oileanach. Faodaidh luchd-ceumnachaidh na h-oilthighe cothrom fhaighinn air an t-seirbhis seo gu bith cuin a cheumnaich thu (bidh agad ri cunntas a chruthachadh air a ‘chiad cleachdadh).

Le bhith a `cleachdadh FutureMe tha cothrom agad an taic gu lèir a tha a dhìth ort airson do dhreuchd a leasachadh agus a stiùireadh, a’ toirt cothrom dhut dreuchdan a chlàradh agus a stiùireadh còmhla rinn; Faigh, lorg agus cuir air dòigh na tachartasan againn; Luchdaich suas an CB agad airson fiosrachadh air ais; Faigh a-staigh gu JobShop airson obair pàirt-ùine, greisean-obrach, cothroman saor thoileach agus obraichean a lorg do cheumnaichean gu h-ionadail, gu nàiseanta agus eadar-nàiseanta; Cuir a-steach ceistean co-cheangailte ri dreuchdan air-loidhne.

Oileanaich / Ceumnaichean

FutureMeJobShopGoireasanCuir coinneimh air dòighCuir tachartas air dòigh

Luch-fastaidh

Tha sinn air leth toilichte gun urrain dhuinn cothrom a thoirt do luchd-fastaidh na dreuchdan aca fhèin a shanas (feumaidh tu clàradh airson cunntas air a 'chiad chleachdadh); na biodh leisg oirbh fios a chuir thugainn cuideachd.