Coronavirus (COVID-19)

susbaint

Tha an t-Oilthigh a’ leantainn air adhart a’ cumail sùil gu dlùth air a’ chomhairle a thaobh a’ choròna-bhìoras COVID-19. Is e sunnd an luchd-obrach agus nan oileanach am prìomhachas a th’ againn.

Tha na 14 prionnsapalan san oilthigh, na colaistean agus aitreabhan rannsachaidh a tha a’ dèanamh suas com-pàirteachas Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, uile a’ leantainn orra a’ coinneachadh agus ag obair còmhla gus freagairt an oilthighe do ghalar-sgaoilte a’ choròna-bhìoras (COVID-19) a cho-òrdanachadh.

Tha comhairle ag atharrachadh gu luath. Gheibhear am fiosrachadh as ùire an seo, ach feuch gun coimhead sibh airson fiosrachadh ionadail bhon champas ionadail agaibh fhèin mar as àbhaist.

Mas e oileanach a th’ annad no ma tha tuilleadh cheistean no draghan agad, bu chòir dhut sa chiad àite conaltradh ri do stiùiriche cùrsa m.e. taoitear acadaimigeach pearsanta no cleachd am Putan Dearg.

Mas e ball den luchd-obrach a th’ annad, bu chòir dhut do ceistean a chur air a’ mhanaidsear agad no air roinnean nan goireasan daonna ionadail agad.

Tha fiosrachadh slàinte poblach buntainneach uile, a’ gabhail a-steach ùr-fhiosrachadh cunbhalach, air a phostadh air Làrach-lìn fiosrachaidh an NHS.

Ùr-fhiosrachadh Màrt 24: Bu chòir don luchd-obrach agus oileanaich an stiùireadh as ùire bho Riaghaltas na h-Alba a leantainn agus dèanamh cinnteach gun cuir iad dìon orra fhèin agus air an coimhearsnachdan https://www.nhsinform.scot/coronavirus.

Tha com-pàirteachas an oilthighe a’ lìbhrigeadh teagasg is ionnsachadh uile air-loidhne gus cuideachadh le cunnart sgaoilidh air a’ choròna-bhìoras a lùghdachadh taobh a-staigh ar coimhearsnachdan. Bu chòir do dh’oileanaich leantainn orra a’ conaltradh ri stiùirichean cùrsa gus cumail suas ris na rèiteachaidhean a thaobh teagasg agus measadh.

Feumaidh oileanaich agus luchd-obrach sùil a chumail air a’ chunntas puist-d aca, a thuilleadh air coimhead a-mach airson fiosrachadh bhon champas ionadail aca.

Archive Communications