Coronavirus (COVID-19)

susbaint

Tha com-pàirteachas an oilthighe againn a’ leantainn air adhart a’ cumail sùil dhlùth air a’ chomhairle a thaobh a’ choròna-bhiorais. Is e ar prìomhachas àrainneachd ionnsachaidh shàbhailte a sholarachadh don luchd-obrach agus oileanaich uile.

Tòisichidh teirm an fhoghair againn air na cinn-latha àbhaisteach. Bidh sinn a’ lìbhrigeadh chothroman foghlaim do luchd-ionnsachaidh air feadh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Moireibh agus Siorrachd Pheairt agus nas fhaide air falbh, a’ tarraing air ar n-eòlas ann an ionnsachadh measgaichte gus cùrsaichean a ruith fhad ’s a tha sinn fhathast a’ cumail ri agus ag atharrachadh a rèir stiùiridhean atharrachail an riaghaltais. Bidh an dòigh-obrach againn a’ cothlamadh cho-labhairtean bhidio agus teicneòlasan ionnsachaidh air astar,  a bharrachd air teagasg aghaidh ri aghaidh far a bheil sin comasach agus iomchaidh.

Gus faighinn a-mach mar a tha seo a’ toirt buaidh air a’ chùrsa agad, faodaidh oileanaich a tha a’ tilleadh, fios a chur gu luchd-fiosan a’ chùrsa aca agus faodaidh tagraichean fios a chur a-steach, no fios a chur gu info@uhi.ac.uk.

Faodaidh oileanaich agus tagraichean foghlaim àrd-ìre cuideachd ùr-fhiosrachadh a lorg air dòigh lìbhrigidh cùrsa bhon t-Sultain 2020.

Tha ar com-pàirteachas oilthighe a’ cluich pàirt chudromach ann a bhith a’ toirt taic don roinn mar a thig e a-mach à galar sgaoilte Covid-19. Tha sinn an seo dhutsa, thig a choimhead oirnn.