Gnothachas

Is sinn an aon oilthigh stèidhichte ann an Gàidhealtachd is Eileanan na h-Alba.

Leinn, tro aon phuing conaltraidh faodaidh sinn a h-uile ìre de thrèanadh, foghlaim agus co-obrachadh a thoirt dhut agus an uair sin an dàimh sin a riaghladh às do leth.

Dearbhadh air do thrèanadh taobh a-staigh

Ma tha thu an-dràsta a 'ruith chùrsaichean trèanaidh taobh a-staigh na buidhne agad agus ma tha thu airson gum bi iad air an dearbhadh no air an teisteanasachadh gu ìrean ris an gabh iad gu nàiseanta, is dòcha gum bi sinn comasach air do chuideachadh tron ​​phròiseas. Bheir seo cothrom do luchd-obrach teisteanas fhaighinn a thèid a chomharrachadh nas fharsainge na na cùrsaichean in-thaigh a th 'ann mar-thà.

Lìonrachadh

Bidh an t-oilthigh agus a com-pàirtichean acadaimigeach gu cunbhalach a 'ruith co-labhairtean lìonraidh, coinneamhan agus òraidean. Tha seo na dhòigh air leth airson luchd-obrach oilthighe a choinneachadh ann an suidheachadh neo-fhoirmeil agus gus cumail suas ris na co-proifeiseantaich agad gus bruidhinn mu mar as urrainn dhuinn uile a bhith ag obair còmhla nas cinneasaiche.