Home ionnsachadh aig UHI Ionnsachach for-cheum aig UHI

Ionnsachach for-cheum aig UHI

Aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean faodaidh tu aon de dh’àireamh fhasmhòr de chùrsaichean for-cheum teagaisgte a dhèanamh ann an roinnean speisealta a tha a’ comharrachadh àrainneachd, cultar agus dualchas sònraichte na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Chan fheum thu bhith suidhichte air a’ Ghàidhealtachd no anns na h-Eileanan gus na cùrsaichean for-cheuma againn a dhèanamh ge-tà; tha tòrr dhiubh rim faotainn rin ionnsachadh pàirt-ùine agus air-loidhne aig astar, gus an urrainn dhut do ionnsachadh for-cheum a dhèanamh mar as fhreagarraiche don dòigh-bheatha agad fhèin.

Cùrsaichean for-cheuma A-Z

Faodaidh gum bi ùidh agad anns na cothroman rannsachaidh for-cheuma againn.