Maoin Sgrùdaidh Èiginn

susbaint

Feumaidh sinn airgead a thogail gu h-èiginneach gus na h-oileanaich againn a tha fo bhuaidh galar sgaoilte coròna-bhìoras (COVID-19) a chuideachadh.

Mar thoradh air Covid-19, tha na h-oileanaich againn uile aig an taigh an-dràsta, gan teagasg air astar. Tha còrr air 40,000 oileanach againn thar chùrsaichean aig ìre colaiste is oilthighe agus tha an sochair, agus an comas crìoch a chur air an cuid foghlaim, air leth cudromach, dhaibhsan agus dhuinne.

Tha sinn air a’ Mhaoin Sgrùdaidh Èiginn a stèidheachadh gus a h-uile rud as urrainn dhuinn a dhèanamh gus cuideachadh a thoirt dha na h-oileanaich sin a dh’fheumas e aig an àm air leth draghail seo.

Tha a’ mhaoin airson oileanaich a chuideachadh, a tha:

  • Oileanaich AE agus Eadar-nàiseanta, gun chomas tilleadh dhachaigh
  • A’ sgrùdadh aig ìre Foghlam Adhartach no Foghlam Àrd-ìre
  • Ann an cruaidh-chàs, a’ strì gus na bilean aca a phàigheadh agus / no gun airgead airson pàigheadh airson biadh
  • Cha ghabh sgrùdadh a dhèanamh bhon taigh oir chan urrainn dhaibh pàigheadh airson an uidheamachd teicnigeach

Ciamar a chuidicheas tu?

Thoir seachad rud sam bith as urrainn dhut. Bidh suimean beaga a ’cur suas agus faodaidh tu fìor eadar-dhealachadh a dhèanamh do dh’ oileanach a tha a ’strì dìreach an-dràsta. Le do thaic, is urrainn dhuinn dèanamh cinnteach gum bi na h-oileanaich againn uile a ’crìochnachadh an cuid ionnsachaidh gu soirbheachail agus gu sàbhailte.

Ciamar a lìbhrigeas sinn taic?

  • Bidh oileanaich ann an feum a’ dèanamh tagradh air-loidhne airson airgead
  • Tha tagraidhean air am measadh le pannal anns a bheil oifis leasachaidh, seirbheisean oileanach agus luchd-obrach HISA
  • Tha taic ionmhais air a lìbhrigeadh gu sgiobalta agus gu dìreach do dh'oileanaich ion-roghnach
  • Bidh sinn a’ cumail suas conaltradh le oileanaich gus dèanamh cinnteach gu bheil iad a’ leantainn air adhart len cuid ionnsachaidh