Home LIS Post-d

Post-d

Post-d

Bidh an t-oilthigh a’ cleachdadh Office365 airson puist-d aig luchd-obrach agus oileanaich.

 • Air coimpiutair an oilthigh no na colaiste ’s urrainn dhut cothrom fhaighinn air seo tron Outlook Client.
 • Air innealan pearsanta, ’s urrainn dhut Webmail a chleachdadh gus cothrom fhaighinn air na puist-d agad tro bhrobhsair-lìn. Bidh seo a’ cur feum air an Outlook Web App (OWA).

Molaidhean mu Webmail

 • Bidh Webmail ag obair as fheàrr leis an dreachd as ùire de Internet Explorer no Firefox. Cha bhi sinn a’ moladh gun cleachd thu Chrome.
 • Cleachd an t-ainm neach-cleachdaidh iomlan agad gus logadh a-steach (<ainm neach-cleachdaidh>@uhi.ac.uk) agus lean an stiùireadh ceum air ceum airson logadh a-steach
 • Ma bhios trioblaid agad a’ logadh a-steach, agus chaidh Avast a chur an sàs air an inneal agad, cuir fios chun an deasg cuideachaidh airson cuideachadh.
 • Rinn sinn am pròiseas airson logadh a-steach nas sìmplidhe airson an Outlook Web App (OWA). Bidh e a-nis ag obair san aon dòigh airson àireamh de bhrobhsairean, agus ma bhios tu aig an taigh no air an àrainn.

Ma bhios trioblaidean agad leis an t-seirbheis seo, cuir fios chun deasg cuideachaidh.

Ceanglaichean

Log a-steach gu webmail

Iùil Seirbheis Puist-d

Stiùireadh air Oifis365

Lorg ann an ceistean cumanta

Seirbheis ‘drop box’ (gus faidhlichean mòra a chur)

Bhidiothan Trèanaidh Office365 (ceangal ri Youtube)

Ceistean cumanta mu Phost-dFreagairtean ri mòran de na ceistean as cumanta.

Tha goireas-lorg againn airson ceistean cumanta.

Iùil puist-d

Iùil

Tha àireamh de iùil ri fhaotainn airson Office365, cho math ri stiùireadh eile.

Bhidiothan (luchdaich a-nuas faidhlichean WMV)

Cùm rian air na conaltraidhean air fad agad(17MB)

Roinnean agus Gnìomhan (16MB)

Riaghailtean (13MB)

Buidhnean Puist-d (13.5MB)

Roinn Mhìosachain agus Coinneamhan (12MB)


Fiosrachadh Coitcheann mun Mhìosachan (7MB)

Freagairtean Fèin-obrachail agus Earrannan Puist-d (13MB)

Lorg agus Seòrsaich(11MB)

Ceangail ri Office Outlook (13.5MB)Stiùireadh

Cuideachadh coitcheann le Office365

A’ faighinn cothrom air cunntas coitcheann no tiomnaichte (co-ionnan ri ‘procsaidh’ ann an GroupWise), Stiùireadh airson Web Access, Stiùireadh airson Outlook Client, Stiùireadh airson Mac

Ceangalachain, Outlook Client

Ceangalachain, Web Access

Cleachdadh a’ Mhìosachain, Outlook Client

Cleachdadh a’ Mhìosachain, Web Access

Luchd-Conaltraidh, Outlook Client

Luchd-Conaltraidh, Web Access

Teachdaireachdan puist-d, Outlook Client

Teachdaireachdan puist-d, Web Access

A’ tòiseachadh le Outlook Web Access

A’ tòiseachadh le Outlook 2010 Client


Cuideachadh le Outlook 2010 Client

Cuideachadh le Outlook Web Access

Làimhseachadh Sgudal-d, Outlook Web Access (a’ fosgladh ceangal Microsoft)

Làimhseachadh Sgudal-d, Outlook Client (a’ fosgladh ceangal Microsoft)

Trèanadh Microsoft son Outlook 2010 Client


A’ cur freagairt fèin-obrachail air dòigh (co-ionnan ri riaghailt ann an GroupWise), Stiùireadh airson Web Access, Stiùireadh airson Outlook


Le taing do dh’Oilthigh Dhùn Dè agus na sgiobaidhean Microsoft airson mòran de na sgrìobhainnean tùsail agus ceanglaichean seo a thoirt dhuinn.

Office365


Is urrainn dhut cothrom fhaighinn air Office365 ann an diofar dhòighean. Thèid Outlook Client a chur an sàs air coimpiutairean agus laptops aig luchd-obrach mur a bhios duine sam bith eile gan cleachdadh. Cuir fios chun luchd-taic IT ionadail agad airson fiosrachadh mun chlàr-ama airson seo. Cha bhi cothrom aig oileanaich no aig an fheadhainn le innealan coitcheann ach air an Web Access Client. Mar fhiosrachadh cha tèid Outlook Client a chur an sàs air MyUHI. Bidh thu feumach air Web Access Client gus puist-d a ruigsinn ann an MyUHI ma dh’fheumas tu seo a dhèanamh.

Leis gum bi an Outlook Client a’ stòradh an dàta agad gu h-èifeachdach aon uair ’s gun tèid a chur air dòigh air a’ choimpiutair, laptop no inneal MAC agad, ma dh’fheumas tu cothrom fhaighinn air na puist-d agad bho inneal eile, bidh agad ris an Web Access Client a chleachdadh.

Tha fios againn gum bi luchd-obrach agus oileanaich a’ gabhail nan gnìomhachdan a leanas os làimh gu cunbhalach. Tha farsaingeachd de stiùireadh ri fhaotainn airson gnìomhachdan eile airson Windows Outlook Client, MAC Client agus Web Access Client.

Tha liosta nas iomlaine de na h-eadar-dhealachaidhean eadar Outlook agus Web Access ri fhaotainn bho làrach-lìn Microsoft. Rinnear coimeas air na h-eadar-dhealachaidhean eadar Windows Outlook agus Mac Outlook, a tha cuideachd ri fhaotainn air-loidhne.

Gnìomhachd

Outlook Client

Web Access Client

Faigh cothrom air Mail

green_tick.jpg

Thathas a’ cur Outlook Client air dòigh air feadh a’ chom-pàirteachais. Bidh e comasach don roinn IT ionadail agad innse dhut nuair a bhios tu a’ faighinn seo.

Mar fhiosrachadh, cha bhith Outlook 2010 air a chur an sàs air innealan aig oileanaich.

Stiùireadh mu bhith a’ faighinn thuige

Tiomnaich am faidhle Mail agad (cothrom procsaidh)

green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

Airson chunntasan coitcheann dh’iarr sinn daingneachadh gu bheilear fhathast a’ cleachdadh seo. Gheibh an neach leis a bheil an cunntas facal-faire ùr agus thèid iarraidh air/oirre seo a phàirteachadh.

red_cross.jpg

Faigh cothrom air faidhle Mail a roinn no a thiomnaich neach-cleachdaidh eile (ma chaidh còraichean a chur air dòigh - gu h-àrd)

green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

green_tick.jpg

Stiùireadh air Web Access

Stèidhich tiomnachadh air a’ Mhìosachan agad

green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

green_tick.jpg

Stiùireadh airson Web Access

Faigh cothrom air a’ Mhìosachan aig neach eile (ma chaidh còraichean a chur air dòigh)

green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

green_tick.jpg

Stiùireadh airson Web Access

Cuir pasgan roinnte air dòigh

green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

red_cross.jpg

Faigh cothrom air pasgan roinnte (ma chaidh còraichean a chur air dòigh)

green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

TBC

Cuir Liostaichean Conaltraidh air dòigh

green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

green_tick.jpg

Stiùireadh airson Web Access

Cuir làmh-sgrìobhaidh air dòigh

green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

green_tick.jpg

Stiùireadh airson Web Access

Cuir Riaghailtean air dòigh green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC
green_tick.jpg

Stiùireadh airson Web Access

Stiùireadh air teachdaireachdan ‘air falbh bhon oifis’ airson Web Access

Cuir coinneamh air dòigh green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

green_tick.jpg Stiùireadh airson Web Access
Cruthaich Nota green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

red_cross.jpg
Cruthaich Gnìomh green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

green_tick.jpg Stiùireadh airson Web Access
Cuir na puist-d agad air adhart gu cunntas eile. green_tick.jpg

Stiùireadh air Outlook son Windows

Stiùireadh air Outlook son MAC

green_tick.jpg

Stiùireadh air an eadar-lìon a ruighinn

Thoir post-d air ais green_tick.jpg

Windows Outlook

red_cross.jpg
Cuir teachdaireachd a tha nas motha na 25mb. red_cross.jpg

Cleachd seirbheis ‘drop box’ ùr an oilthigh airson seo. Gheibhear ceistean cumanta mun t-siostaim air a’ chiad dhuilleag

red_cross.jpg

A bhith a’ faighinn thuige le innealan eile.

Airson barrachd fiosrachaidh mu Outlook Web App Browsers a bhios a’ faighinn taic, thoir sùil air sgrìobhainnean Microsoft.

 • MAC
 • Android
 • Blackberry (tha stiùireadh airson innealan leis an oilthigh)
 • iPad
 • iPhone/iPod Touch
 • Stiùireadh POP/IMAP a dh’fhaodadh obrachadh airson innealan eile