Stiùireadh air mar a leanas tu 'Create a New Project Wizard'.

Stiùireadh air mar a chruthachas tu pròiseact air-loidhne.

Stiùireadh air mar a dh'fhosglas tu pròiseact air-loidhne.

Home LIS Seirbheis Cuimhne Eadar-theangachaidh Bhiodiothan Ionnsachaidh

Bhiodiothan Ionnsachaidh

Seo tuilleadh fiosrachadh air na tha agad ri dhèanamh airson TòMaS a' chleachdach.

Ma tha ceistean sam bith agad, cuir fios dha Neach-leasachaidh an t-Seirbheis.

Webinar Eadar-theangairean - An Dùbhlachd 2013

Webinar Buidheann Poblach - An Dùbhlachd 2013