Cuideachadh le IT

Tha e na uallach air seirbheisean ionnsachaidh is fiosrachaidh teicneòlas fiosrachaidh, co-labhairt bhidio, an leabharlann agus Seirbheisean Chlàraidhean a sholar.

Cuideachadh le IT

Tha e na uallach air seirbheisean ionnsachaidh is fiosrachaidh teicneòlas fiosrachaidh, co-labhairt bhidio, an leabharlann agus Seirbheisean Chlàraidhean a sholar.

Cuir fios chun an deasg-cuideachaidh.

Cuir fios a dh'ionnsaigh deasg-cuideachaidh UHI

f: 01463 279150
no 150 air an taobh a-staigh

servicedesk@uhi.ac.uk

Tha deasg-cuideachaidh UHI fosgailte Diluain gu Dihaoine, 0900 gu 1700 uairean mar as àbhaist. Bidh sinn cuideachd a’ tabhann seirbheis a-mach à uairean-obrach air an àireimh gu h-àrd.