Ar rùn & Luachan

Ar rùn susbaint

Ar rùn

Gus buaidh cruth-atharrachail a thoirt air na tha san amharc san sgìre againn, eaconamaidh, na daoine, agus a choimhearsnachd

Ar luachan susbaint

Ar luachan

Co-obrachadh

Brosnaichidh sinn a bhith ag obair tarsainn ar chrìochan agus feuchaidh sinn ri com-pàirteachadh le feadhainn eile gus an obair as fheàrr a thoirt do na h-oileanaich agus na coimhearsnachdan againn.

Fosgarrachd

Bidh sinn fosgailte nuair a bhios sinn a’ dèiligeadh ri chèile.

Bidh sinn fosgailte agus fàilteachail dha na h-uile daoine as urrainn buannachd fhaighinn bho na tha againn ri thabhann.

Bidh sinn fosgailte do bheachdan ùra agus do dhòighean obrach ùra airson ar n-amasan a choileanadh.

Spèis

Seallaidh sinn spèis do chàch a chèile ahus do chàch.

Sar-mhathas

Feuchaidh sinn ri sàr-mhathas a choileanadh anns gach rud a nì sinn.