Home Mu UHI Àrd-mhanaidsearan An t-Àrd-Ollamh Ian Bryden

An t-Àrd-Ollamh Ian Bryden

Iar-Phrionnsapal (Rannsachadh)An t-Àrd-Ollamh Ian Bryden

BSc, PhD, CEng, CPhys, FRSE, FIMechE, FIMarEST, FInstP

Tha an t-Àrd-Ollamh Ian Bryden air a bhith na Iar-Phrionnsapal (Rannsachadh) agus Prionnsapal Caidreabhach (Speisealaichte) bhon t-Samhain 2013. Tha uallach air airson ro-innleachd rannsachaidh an oilthigh a chruthachadh agus a ghnìomhachadh agus airson nan colaistean speisealaichte a riochdachadh aig ìre nan àrd-mhanaidsearan taobh a-staigh an oilthigh.

Mus do thòisich e aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean bha e na Cheannard air an Institiud airson Shiostaman Lùith aig Oilthigh Dhùn Èideann. Ron sin bha dreuchdan aige le Oilthigh Heriot-Watt agus Oilthigh Raibeart Gòrdan, far an robh e na ceannard air Sgoil an Innleadaireachd Meacanaigeach agus Far-cladaich agus, mus do dh’fhalbh e airson Dùn Èidinn, b’ esan Deadhan Ionnsachadh For-cheum.

Tha còrr is 30 bliadhna de dh’eòlas rannsachaidh aige, a’ mhòr-chuid ann an raointean ceangailte ri lùth agus daineamaigs-uisge agus tha e fhathast an sàs ann an rannsachadh ceangailte ri lùth mara.

Tha e na einnseanair cùmhnantaichte agus na chaidreabhach de Chomann Rìoghail Dhùn Èideann, An t-Institiud airson Einnseanairean Meiceanaigeach, an t-Institiud airson Einnseanairean, Luchd-saidheans agus Teicneòlaichean Mara agus an t-Institiud airson Fiosaigs.

Fios conaltraidh:
Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean
Oifis Stiùiridh
Slighe Nis
Inbhir Nis
IV3 5SQ

Fòn: +44 (0)1463 279506
Fòn-làimhe: +44 (0)7552 211636
Post-d: ian.bryden@uhi.ac.uk

Iona NicDhòmhnaill
Neach-taice Pearsanta don Iar-Phrionnsapal (Rannsachadh) agus Prionnsapal Caidreabhach (Speisealaichte)
Fòn: +44 (0)1463 279205
Post-d: iona.macdonald@uhi.ac.uk