Home Mu UHI Dàmhan agus lìonraidhean chuspairean

Dàmhan agus lìonraidhean chuspairean

Tha structar acadaimigeach an oilthigh stèidhichte air dà dhàmh: na h-ealain, na daonnachdan agus gnothachas agus saidheans, slàinte agus innleadaireachd, aig a bheil trì lìonraidhean chuspairean an t-aon, is gach fear dhiubh a’ riaghladh a’ churaicealaim aige fhèin. 

Dàmh Ealain, daonnachdan agus gnothachas  Saidheans, slàinte agus innleadaireachd
Lìonra chuspairean  Gnothachas, manaidsearachd agus cur-seachadan Gnìomhachasan cruthachail agus cultarach Daonnachdan, foghlam agus Gàidhlig Innleadaireachd agus an àrainneachd thogalaichte Eòlas beatha gnìomhaichte Saidheans, teicneòlas agus an àrainneachd