Dàmh saidheans, slàinte agus innleadaireachd

susbaint

Tha dàmh saidheans, slàinte agus innleadaireachd air a stiùireadh le Deadhan, An t-Oll Gary Caimbeul.

Bidh an dà dhàmh againn a’ gabhail a-steach a h-uile colaiste agus ionad rannsachaidh agus tha an curraicealam air a chruthachadh agus air a stiùireadh taobh a-staigh lìonraidhean chuspairean.

Is iad na lìonraidhean chuspairean ann an dàmh saidheans, slàinte agus innleadaireachd: