Dàmh saidheans, slàinte agus innleadaireachd

susbaint

Tha dàmh saidheans, slàinte agus innleadaireachd air a stiùireadh le Deadhan Dàimhe, An t-Oll Sue Engstrand.

Bidh an dà dhàmh againn a’ gabhail a-steach a h-uile colaiste agus ionad rannsachaidh agus tha an curraicealam air a chruthachadh agus air a stiùireadh taobh a-staigh lìonraidhean chuspairean.

Is iad na lìonraidhean chuspairean ann an dàmh saidheans, slàinte agus innleadaireachd:

  • Innleadaireachd agus an àrainneachd thogalaichte - Stiùiriche Lìonradh Chuspairean: Ailean Ogg
  • Saidheans, teicneòlas agus an àrainneachd - Stiùiriche Lìonradh Chuspairean: An t-Oll Raibeart Boyd
  • Eòlas beatha gnìomhaichte - Stiùiriche Lìonradh Chuspairean: An t-Oll Fiona Skinner

Tha an dàmh cuideachd mar phàirt de agus gnìomhach san Sgoil Slàinte, Cùram Sòisealta agus Saidheansan Beatha againn.