Home Mu UHI Riaghladh A’ Chùirt Ballrachd den chùirt An t-Àrd-Ollamh Coinneach Muillear

An t-Àrd-Ollamh Coinneach Muillear

Ball den chùirt, oilthigh urrais

Bidh an t-Àrd-Ollamh Coinneach Muillear a’ riochdachadh nan oilthighean a tha nan urrasairean dhuinn: Oilthighean Srath Chluaidh, Obar Dheathain is Dhùn Èideann. Is esan iar-phrionnsapal Oilthigh Srath Chluaidh.