Home Mu UHI Riaghladh A’ Chùirt Ballrachd den chùirt Lorna Stanger

Lorna Stanger

Iar-Cheann-Suidhe Chomann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean (Foghlam Adhartach)

’S ann à Inbhir Theòrsa a tha Lorna Stanger. Tha i na h-oileanach ann an spòrs, fallaineachd agus slàinte. Is ise a’ chiad iar-cheann-suidhe (foghlam adhartach) air Comann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean, a chaidh a stèidheachadh san Ògmhios 2015.

Bidh Lorna a’ riochdachadh oileanaich foghlam adhartach thairis air na 13 com-pàirtichean acadaimigeach aig ìre sgìreil, gu sònraichte a thaobh ionnsachadh agus teagasg. Mar urrasair nan oileanach bidh i cuideachd a’ toirt taic don chomann na leasachadh gus seirbheisean a sholar a tha iomchaidh is cudromach do na dh’fhiosraicheas oileanaich foghlam adhartach.