Home Mu UHI Riaghladh A’ Chùirt Ballrachd den chùirt Luke Humberstone

Luke Humberstone

Ceann-suidhe Chomann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean

Tha Luke na oileanach air a’ chùrsa BA (le Urram) ann an gnothachas agus stiùireadh. Is esan ciad Cheann-Suidhe Chomann Oileanaich na Gàidhealtachd agus nan Eilean, a bhios a’ riochdachadh nan ùidhean aig oileanaich foghlam adhartach is àrd-ìre air feadh an oilthigh aig ìre sgìreil.

Tha e an dòchas dèanamh cinnteach gu bheil an comann deiseil gus dèiligeadh ris an iomadh dùbhlan a tha roimhe ann a bhith a’ riochdachadh na dà chuid oileanaich foghlam adhartach is àrd-ìre agus a’ cur ris na dh’fhiosraicheas oileanaich.