Home Mu UHI Riaghladh A’ Chùirt Ballrachd den chùirt Seumas Dòmhnallach

Seumas Dòmhnallach

Ball den chùirt, neo-eisimeileach

Is e Seumas Dòmhnallach manaidsear ionmhais na buidhne aig Global Energy Group. Tha e na stiùiriche air club ball-coise Ross County.

Agus e roimhne na stiùiriche chìsean le Ernst & Young fad 22 bliadhna, thàinig Seumas don Global Energy Group ann an 2010, an dèidh dha obrachadh gu dlùth ris a’ bhuidhinn bhon uair a chaidh a stèidheachadh ann an 2005.