Reachdair

susbaint

Chaidh Anton Edwards a thaghadh mar an còigeamh reachdair againn sa Chèitean 2014.

Eu-coltach ris a’ mhòr-chuid de dh’oilthighean traidiseanta, is e an reachdair cathraiche an stèidheachd agus ball de chùirt an oilthigh.

Tha an reachdair air a thaghadh leis an stèidheachd à ainmeachaidhean air an cur a-steach le luchd-obrach com-pàirteachas an oilthigh, ar n-oileanaich, buill den stèidheachd, alumni agus riaghladairean com-pàirteachas an oilthigh. Faodar duine sam bith ainmeachadh airson dreuchd an Reachdair. Chan eil e mar riatanas gum bu chòir dhaibh a bhith às na buidhnean ainmichte gu h-àrd.

Bha Anton na eòlaiche-fiosaig mara fad a’ mhòr-chuid de a bheatha, a’ cur eòlas-mara ri cùisean a thaobh cuairteachadh mara, truailleadh mara, dìon, cultar-mara agus stiùireadh agus riaghladh mara. Bha obraichean aige mar òraidiche, neach-saidheans agus manaidsear aig Comann Saidheans Mara na h-Alba UHI agus Buidheann Dìon Àrainneachd na h-Alba, agus tha e a-nis ag obair mar cho-chomhairliche mara neo-eisimeileach. Tha e na chaidreamhach de dh’Institiud an Fhiosaigs, na bhall de Cholaiste Acadaimigeach Comhairle Rannsachaidh na h-Àrainneachd Nàdarra, rùnaire air a’ chomhairle coimhearsnachd aige, deasaiche air an iris aig an Scottish Rock Garden Club, comhairliche saidheansail do dh’Fhoram Rannsachaidh Cultar-mara na h-Alba, na bhall de dh’Fhoram Inbhir Tatha agus na àrd-ollamh urramach de dh’Oilthigh Chill Rìbhinn.