An Oilthigh gus a’ chiad cho-labhairt ‘Rìghrean is Ban-rìghrean’ a chumail ann an Alba

Bidh a’ chiad cho-labhairt eadar-nàiseanta le Lìonra Sgrùdaidhean Rìoghail ‘Rìghrean is Ban-rìghrean’ a thèid a chumail ann an Alba, air aoigheachd air-loidhne aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean bho 29 Ògmhios gu 2 Iuchar 2021.

Am measg tachartas ceithir-latha na bliadhna seo ‘Patronachd Rìoghail: stuth cultarach, dualchas togte agus ruigsinneachd a’ Chrùin’, tha còrr air 110 neach-labhairt bho air feadh an t-saoghail an làthair. Ag obair le com-pàirtichean dualchais aig Àrainneachd Eachdraidheil na h-Alba, Cultar Pheairt is Cheann Rois agus Lùchairtean Rìoghail Eachdraidheil, tha a’ cho-labhairt a’ sireadh ri tuilleadh chom-pàirteachasan obrach a leudachadh agus a bhrosnachadh eadar proifeiseantaich dualchais agus acadaimigich. Bidh e cuideachd a’ gabhail a-steach còcaire còmhla ri dìnnear air aoigheachd bho thaigh-bìdh ‘Grannd MacNeacail aig a’ Chaisteal’ aig Caisteal Dhòrnaich agus turas didseatach timcheall Lùchairt Ghleann Iucha le Àrainneachd Eachdraidheil Alba.

A’ comharrachadh an deicheamh ceann-bliadhna, tha a’ cho-labhairt a’ comharrachadh deich bliadhna bho chaidh an Lìonra Sgrùdaidhean Rìoghail a stèidheachadh ann an 2012. Chaidh sreath na co-labhairt a stèidheachadh leis an Dr Elena Woodacre (Oilthigh Winchester) agus bidh i a’ toirt còmhla sgoilearan eadar-nàiseanta agus oileanaich ann an raon sgrùdaidhean rìoghail air aoigheachd bho oilthigh eadar-dhealaichte gach bliadhna.

A’ bruidhinn mu dheidhinn tachartas na bliadhna seo, thuirt am prìomh eagraiche, an Dr Lucy Dean, Òraidiche agus Stiùiriche Prògram Fo-cheumnach airson Eachdraidh aig Ionad Eachdraidh an oilthighe:

“Is e seo a’ chiad uair a chaidh a’ cho-labhairt Rìghrean is Ban-rìghrean a chumail ann an Alba agus bha sinn duilich gun a bhith a’ toirt aoigheachd do dhaoine ‘beò’ ann am Baile Rìoghail Pheairt. Mar sin, tha e air a bhith deatamach a’ cho-labhairt a bhrosnachadh le mothachadh air àite agus cultar, a bharrachd air dèanamh cinnteach gu bheil tòrr chothroman ann airson nan gnìomhan sòisealta is lìonraidh, a tha gu tric air an call a’ cur cho-labhairtean mar seo air-loidhne.

“Tha e cudromach dhuinne gum bi sinn a’ cleachdadh thachartasan rannsachaidh gus barrachd chothroman, eòlasan agus sgilean a thabhann dha na h-oileanaich againn taobh a-muigh seòmar-sgoile cho math ri a-staigh san t-seòmar-sgoile.”

Thuirt an t-Oll Amy Hayes, co-eagraiche agus co-obraiche aig an Ionad Eachdraidh:

“Thug an t-eòlas farsaing agus a’ chomasachd air a bhith a’ cleachdadh teicneòlas gus teagasg air-loidhne a lìbhrigeadh aig an oilthigh, cothrom dhuinn a’ cho-labhairt a ghluasad air-loidhne. Tha e cuideachd na chothrom math dha na h-oileanaich againn tuigse fhaighinn air mar a tha co-labhairt acadaimigeach ag obair, a’ gabhail a-steach taobhan teicnigeach de riochdachadh thachartasan air-loidhne.”

Gus tuilleadh fhaighinn a-mach agus clàrachadh airson a bhith an làthair, tadhail air www.royalstudiesnetwork.org

Bidh clàradh a’ dùnadh air 18 Ògmhios 2021.