Oileanach Colaisde a’ Chaisteil UHI air a moladh airson dòigh-obrach proifeasanta

Chaidh oileanach le dòigh-obrach proifeasanta sònraichte ainmeachadh mar oileanach foghlaim adhartach na bliadhna aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Chuir Angela Louch (43) à Steòrnabhagh crìoch air Teisteanas Nàiseanta gruagaire Ìre 5 aig Colaisde a’ Chaisteal UHI.

Chaidh Angela a mholadh airson a bhith na tosgaire adhartach do a cùrsa agus a colaiste. Chuidich i le a bhith a’cur air dòigh diofar thachartasan fad a cuid ionnsachaidh agus fhuair i air creideas ìomhaigh phroifeasanta a thaisbeanadh airson a h-uile turas a bha i ann. Chaidh a moladh cuideachd airson a dealas a dh’aindeoin suidheachaidhean pearsanta dùbhlanach.

Dh’ainmich òraidiche Angela agus Stiùiriche a` chùrsa, Elspeth Robasdan, i airson duais. Thuirt i: “Tha Angela na màthair shingilte do nighean ro-sgoile agus tha grunn chùisean slàinte aice, ach bidh ì an-còmhnaidh a’ dèanamh na thèid iarraidh oirre agus cha robh i a-riamh a’ gearan no a’ gabhail ùine a bharrachd dheth. Tha i air a bhith san ospadal grunn thursan, ach tha i air a thighinn a-steach don cholaiste an ath latha gus nach bi i na briseadh-dùil do luchd-dèiligidh a tha air an òrdachadh airson coinneamhan.

“Tha Angela air a h-obair gu lèir a dhèanamh gu dìcheallach agus tha i a’ leantainn na chaidh iarraidh oirre gu dìcheallach. Fhuair i fios air ais fìor mhath bhon àite- obrach aice agus thug an salon urram cho àrd dhi agus gun d ’fhuair i cuireadh a dhol gu fèilltean malairt agus bùthan-obrach gnìomhachais còmhla riutha. Tha i na tagraiche airidh air duais oileanach na bliadhna.”

Chaidh teisteanas oileanach na bliadhna agus seic £200 a thoirt dha Angela aig cuirm ceumnachaidh Colaisde a’ Chaisteil Chaisteal UHI ann an Steòrnabhagh air Dihaoine 23 Lùnastal. Fhuair i cuideachd duais sàr-mhathais saor-thoileach Colaisde a Chaisteil, an duais bhrosnachail Uilleam MacLeòid agus an tiotal oileanach as fhastaichte den bhliadhna, duais a choisinn Angela airson na trì bliadhna a dh’fhalbh.

Tha i a-nis air crìoch a chur air an Teisteanas Nàiseanta aice, tha Angela ag obair mar ghruagaire fèin-fhastaidh san salon far an do chuir i crìoch air a h-eòlas obrach. Tha i cuideachd a’ leantainn air adhart a’ leasachadh a cuid sgilean le bhith a’ dèanamh aonad a bharrachd aig Colaisde a’ Chaisteil UHI agus le bhith a’ crìochnachadh chùrsaichean goirid air leigheasan eile as urrainn dhi a thabhann.

A’ bruidhinn mun duais aice, thuirt Angela:

“Bha mi air leth toilichte a bhith air m’ ainmeachadh mar oileanach foghlaim adhartach na bliadhna. Tha an ùine agam sa cholaiste air a bhith tlachdmhor agus tha a bhith air greis gnìomhachais air mo mhisneachd a leasachadh. Tha taic luchd-teagaisg air mo chuideachadh far a bheil mi an-diugh a ruighinn agus tha mi air leth taingeil dha Elspeth airson seo agus airson a h-ainmeachadh. Chan eil thu uair sam bith gu bhith a’ leantainn do bhruadar agus bhithinn a’ brosnachadh duine sam bith a tha a’ smaoineachadh air a bhith na ghruagaire a thighinn gu  Colaisde a’ Chaisteil UHI.”

Thuirt an Dr Diane Rawlinson, Leas-Phrionnsapal Foghlam Adhartach an oilthighe: “Tha Angela na h-eisimpleir den cheumnaiche cruinn a tha gach fastaiche a’ sireadh agus tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean moiteil a dhearbhadh. Tha i air a’ chuid as motha den ùine aice a dhèanamh leis an oilthigh, a’ dèanamh sgrùdadh taobh a-muigh riatanasan a cùrsa agus a’ dèanamh dealas don choimhearsnachd tron obair shaor-thoileach aice a tha ionmholta. Tha mi air leth toilichte meal-a-naidheachd a chur air feadhainn eile agus tha mi a’ coimhead air adhart ri barrachd a chluinntinn bho Angela mar a bhios a cùrsa-beatha a’ leasachadh.”