Ùghdar cliùiteach Albannach a' gealltainn deichead de thaic do dh'oileanaich oilthighe

Tha Pàdraig May, an sgrìobhadair eucoir eadar-nàiseanta as fheàrr agus sgrìobhadair sgrion is nobhailiche telebhisean na h-Alba, air £10,000 a thoirt mar thabhartas do dh'Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean mar phàirt de chomharrachadh air an 10mh ceann-bliadhna , gus deichead de dhuaisean oileanach a stèidheachadh airson sgrìobhadh ficsean.

Tha Pàdraig a fhuair dotaireachd urramach bhon oilthigh ann an 2019, na aoigh aig an ath agallamh ‘Leader Perspectives' air-loidhne aig 4f air 30 Ògmhios 2021. A bharrachd air a bhith a' cur air bhog ‘Duais Ficsein Phàdraig May' bruidhnidh e mun nobhail aige 'Lockdown' agus an turas pearsanta aige fhèin, air mar a tha fèin-chreideas deatamach ach dùbhlanach.

Tha an duais ùr, air a riaghladh le oifis leasachaidh an oilthighe, fosgailte do gach oileanach foghlam adhartach is àrd-ìre aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean agus ceumnaichean 2021. Cuirear fàilte air tagraidhean ann an Gàidhlig, Albais no Beurla ro 15 Dàmhair. Taghaidh an t-ùghdar buannaiche, air a thaghadh bho liosta ghoirid de chòig, san Dùbhlachd. Gheibh iad duais airgid de £1,000.

A' bruidhinn mun bhrosnachadh aige airson farpais a stèidheachadh leis an oilthigh, thuirt Pàdraig:

"Is e aon de na rudan as doirbhe a bhios agad mar sgrìobhadair 's e a 'chiad chothrom fhaighinn. Chan fheum e eadhon a bhith air fhoillseachadh. Dìreach aideachadh gu bheil cuideigin eile a' creidsinn annadsa cuideachd. Is e an dearbhadh sin air do thàlant a bheir misneachd dhut cumail a' sgrìobhadh, agus an dòchas gun lean thu air adhart gu soirbheachas deireannach. Bha mi airson cothrom a thoirt do sgrìobhadairean adhartach am measg sluagh oileanach Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean air a' chiad bhriseadh aca, agus tha mi air leth toilichte gu bheil na buannachdan ionmhasail bho mo shoirbheachadh fhìn air cothrom a thoirt dhomh sin a dhèanamh."


Thuirt Alison Wilson, an Ceannard Leasachaidh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean:


“Is e cothrom air leth a tha seo do dh'oileanaich Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, agus tha sinn air leth taingeil do Phàdraig airson roghnachadh a bhith na fhear-tabhartais. Tha tiodhlacan mar seo a' dèanamh eadar-dhealachadh mòr ann am beatha nan oileanach againn, chan ann a-mhàin a' toirt seachad taic ionmhais deatamach gus leigeil leotha leantainn air an turas ionnsachaidh, ach cuideachd gan cuideachadh gu bhith a' leasachadh am misneachd a thig bho dhaoine eile a bhith ag aithneachadh an comais. Tha sinn a' coimhead air adhart ri bhith ag obair le Pàdraig, ar luchd-obrach agus oileanaich thar nam bliadhnaichean ri thighinn."

Gus clàradh airson Leader Perspectives le Peter May, tadhail air duilleag thachartasan an oilthighe aig www.uhi.ac.uk/en/media/events no cuir post-d gu development@uhi.ac.uk. 

Gheibhear tuilleadh fiosrachaidh mun cho-fharpais aig www.uhi.ac.uk/en/development/scholarshipsandprizes