Mìosachan acadaimigeach

Is iad seo cinn-là foirmeil airson semeastaran an oilthigh. Faodaidh gum bi inntrigeadh, tachartasan do dh’oileanaich ùra, sgrìoban no gnìomhachdan eile ann an àiteachan eadar-dhealaichte no airson chùrsaichean eadar-dhealaichte taobh a-muigh nan cinn-là seo – ron semeastar no as a dhèidh. Thoir sùil air an fhiosrachadh uile a gheibh thu agus, ma bhios teagamh agad, bruidhinn ris a’ cholaiste, stiùiriche prògraim no neach-oide agad mar as iomchaidh.

Cinn-là nan Semeastaran 2017/18

Cùrsaichean HN

Semeastar 1: Diluain 11 Sultain 2017- Dihaoine 27 Faoilleach 2018
Semeastar 2: Diluain 29 Faoilleach 2018 - Dihaoine 08 Ògmhios 2018

A h-uile cùrsa fo-cheum

Semeastar 1: Diluain 11 Sultain 2017 - Dihaoine 15 Dùbhlachd 2017
Semeastar 2: Diluain 29 Faoilleach 2018 - Dihaoine 18 Cèitean 2018

Is e mìosachan acadaimigeach tòiseachail son 2017/18 a th’ ann an seo, agus faodaidh gun atharraich e. Thèid cinn-là airson làithean-saora as t-Earrach a chur ris san Dàmhair 2016.

Luchdaich a-nuas mìosachan bunaiteach 2017/18

 

Cinn-là nan Semeastaran 2018/19

Luchdaich a-nuas mìosachan bunaiteach 2018/19