Leabharlann Ghoireasan

Tha Leabharlann Ghoireasan na Seirbheis Dhreuchdan a’ tabhann raon de fhiosrachaidh.

 • E-leabhraichean – rim faotainn tro sheirbheis leabharlainn an oilthighe.

Goireasan Ionnsachaidh

Tha an t-Ionad Dhreuchdan is So-fhastachd air grunn phasgain ionnsachaidh eadar-ghnìomhach a chruthachadh.

 • Ro-ràdh don t-saoghal obrach
 • Gad thuigsinn fhèin
 • Tuigsinn nan roghainnean agad
 • Ag ullachadh airson cosnadh
 • Lìonraidheadh
 • Rannsachadh Aillse
 • Leasachadh agus Stiùireadh Dreuchd
 • Ro-ràdh do eòlas obrach
 • Planadh do eòlas obrach
 • Lorg Chothroman
 • CVan agus foirmichean iarrtais
 • Agallamhan

Tha tuilleadh stòrasan gan leasachadh air cuspairean a thaobh eòlas obrach agus agallamhan.

Gus faighinn a-steach do na stuthan sin

Do dh’oileanaich

Theirig gun Bhòrd-dubh, clàraich a-steach agus gluais sìos an duilleag gu 'Catalog a' Chùrsa’, cliog air ‘Lorg Catalogan a’ Chùrsa'.  Coimhead airson 'Dreuchdan UHI ' agus bu chòir dhut 'Ionad Dhreuchdan is So-fhastachd UHI' a lorg. Faodaidh tu fhèin clàradh air a’ chùrsa, agus bheir seo cothrom dhut na stuthan gu lèir fhaighinn.

Airson luchd-obrach

Gheibhear na goireasan ionnsachaidh sin uile ann an Toolkit UHI. Siubhail airson nan goireasan tro an ainm. Faodaidh tu an uair sin an luchdachadh sìos agus an cur a-steach do na làraichean Bòrd-dubh agad fhèin. Ma tha feum agad air cuideachadh sam bith a’ lorg no a’ luchdachadh sìos, cuir fios chun an Ionaid Leasachadh Foghlaim.

Clàraidhean Bùth-obrach is Co-labhairt

Dh'fhaodadh gum bi clàran de bhùithtean-obrach nan Ionad Dhreuchdan is So-fhastachd rim faotainn aig Bùithtean-obrach agus tachartasan.

Tha na bùithtean-obrach seo a’ gabhail a-steach pannalan luchd-fastaidh, gu seiminearan air cuspairean measail leithid teagasg agus obair shòisealta, agus air rannsachadh obrach agus cuspairean so-fhastachd leithid CVan agus foirmichean tagraidh

 

E-Leabhraichean

 • De Back, A (2010) Get Hired in a Tough Market
 • Fagan, A (2008) Brilliant Job Hunting
 • Innes, J (2009) The CV Book: Your definitive guide to writing the perfect CV
 • Littleford, D; Halstead, J and Mulraine, C (2004) Opening Doors into the Job Market
 • Corfield, R (2009) Successful Interview Skills: how to prepare, answer tough questions and get your ideal job
 • De Luca, M (2004) 24 hours to the perfect interview: quick steps for planning, organising and preparing for the interview that gets the job