Home oileanaich làthaireil Taic Gearanan Aithisgean làimhseachadh ghearanan

Aithisgean làimhseachadh ghearanan

Ghabh an t-oilthigh ri Poileasaidh Làimhseachadh Ghearanan Samhlach anns a bheil dà ire, a’ gabhail ris na prionnsapalan air an cuir a-mach bho Ombudsman Sheirbheisean Poblach na h-Alba. Is iad na prionnsapalan seo gum bu chòir don phoileasaidh agus modh ghearanan a bhith ruigsinneachd, cothromach, sùbailte, dìomhair, soilleir agus an deagh àm. Ann an co-chòrdadh ris a’ phoileasaidh seo, bidh an t-oilthigh a’ foillseachadh geàrr-chunntas gach ràith de thoraidhean ghearanan, gluasadan agus gnìomhan a ghabh sinn os làimh gus feabhas a thoirt air na seirbheisean againn.