Sgoiltean

Sgoilearan àrd ìre

Dèan ullachadh airson tuilleadh ionnsachaidh fhad 'sa tha thu fhathast san sgoil

Tha cùrsaichean againn cuideachd airson sgoilearan S5 agus S6 a ghabhas a chur taobh a-staigh clàr-ama na sgoile agad. Tha seo air a dhealbh gus coinneachadh ri feumalachdan sgoiltean eadar-dhealaichte agus bidh e ag atharrachadh a rèir àite. Tha tuilleadh fiosrachaidh mu na tha ri fhaotainn airson na sgoile agad air a liosta na h-oilthigh com-pàirtiche acadaimigeach ionadail agad:

Luchd-fàgail na sgoile

Dean adhartas air do dhleastanasan dreuchdail le ionnsachadh aig oilthigh

Tha raon de chùrsaichean againn, cleachd an liosta gu h-ìosal gus cùrsaichean a lorg anns an raon chuspair agad.