Fiosrachadh a bharrachd

Airson barrachd fiosrachaidh mu Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, cuir fios gu:

Jill McNicol
01463 279 284
jill.mcnicol@uhi.ac.uk

Sgoiltean

Sgoilearan àrd ìre

Dèan ullachadh airson tuilleadh ionnsachaidh fhad 'sa tha thu fhathast san sgoil

Tha cùrsaichean againn cuideachd airson sgoilearan S5 agus S6 a ghabhas a chur taobh a-staigh clàr-ama na sgoile agad. Tha seo air a dhealbh gus coinneachadh ri feumalachdan sgoiltean eadar-dhealaichte agus bidh e ag atharrachadh a rèir àite. Tha tuilleadh fiosrachaidh mu na tha ri fhaotainn airson na sgoile agad air a liosta na h-oilthigh com-pàirtiche acadaimigeach ionadail agad:

Luchd-fàgail na sgoile

Adhartas do dhleastanas dreuchdail le ionnsachadh oilthigh

Tha raon de chùrsaichean againn, cleachd an liosta gu h-ìosal airson cùrsaichean a lorg anns a 'chuspair ùghdarrais agad: