Taisce bheo na nGael

Taisce Bheo na nGael/Stòras Beò nan Gàidheal content

Taisce Bheo na nGael/Stòras Beò nan Gàidheal

Tionscadal píolótach a dhíríonn ar shamplaí cuí eiseamláireacha den chaoi a labhraítear an Ghaeilge agus a’ Ghàidhlig i bpobail Ghaelacha in Albain agus in Éirinn atá sa Taisce Ghaelach. Baintear leas as uirlisí soláimhsithe cláraithe agus teicnící furasta chun an t-ábhar a chruinniú.

Interviewer and interviewee examining artwork

Is é aidhm an tionscadail seo próiseas a bhunú chun ábhar luachmhar cultúrtha a bhailiú ar bhealaí a mbeidh pobail éagsúla Ghaelacha páirteach ina thaifeadhadh. Meastar go saibhreoidh an comhoibriú leanúnach idir pobail agus lucht acadúil, agus idir Albain agus Éirinn, acmhainní cultúrtha na dteangacha Gaelacha. Cuirfidh an t-ábhar seo agus an comhoibriú a bhaineann lena thaifeadadh le hiarrachtaí na pleanála teanga i measc na bpobal a chruthaíonn na samplaí luachmhara den chaint nádúrtha. Beidh an chomhpháirtíocht seo le pobail chomhairseartha, agus cleachtadh na teicneolaíochta nua oiriúnach chun ábhar a thaifeadadh, ina dtreoir agus ina n-acmhainní amach anseo ina measc siúd a chuireann spéis san oidhreacht Ghaelach. Tá riachtanas ar leith leis na cleachtais teicniúla an tionscadail seo de bharr na tábhachta a bhaineann leis an ábhar cláraithe seo a chaomhnú do na glúinte atá ag teacht.

Tá fáil ar shamplaí na hAlban agus na hEireann cheana féin. Is féidir leat teacht orthu ar Clilstore trí na naisc thíos. I ngach mír Clilstore gheofar físeán iomlán ar líne (ar YouTube), mar aon le trascríbhinn focal-nasctha, agus tuairisc achomair (faoi “Unit Info”).

content