Àrainnean

Is e Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (UHI) an t-aon oilthigh a tha air a shuidheachadh air a’ Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan. Tha an àrainn againn gu math eadar-dhealaichte bhon mhòr chuid de dh’àrainnean oilthigh; bheir sinn taghadh dhut de bhith ag ionnsachadh aig aon de na 13 colaistean agus ionadan rannsachaidh againn, còrr is 70 ionad ionnsachaidh ionadail, no air-loidhne ge be càit a bheil thu. Faigh a-mach mu ionadan ionnsachaidh sa choimhearsnachd agad le bhith a’ tadhal air làraichean-lìn ar colaistean fa leth.

Uisnich am ball-acainn againn gus am faigh thu stiùireadh on àite anns a bheil thu chun nam prìomh shuidheachaidhean againn.

 

Àite-fuirich

Tha mòran roghainnean àite-fuirich againn, a 'gabhail a-steach tallaichean còmhnaidh sònraichte ann an Dòrnach, Eilginn, An Gearasdan agus Inbhir Nis