Ag ionnsachadh leinn

Ionnsaich leinn gu h-ionadail no air-loidhne ge be càite a bheil thu; làn-ùine no pàirt-ùine airson ceum no for-cheum, no gus àrdachadh a dhèanamh air do dhreuchd; agus bi nad phàirt de choimhearsnachd ionnsachaidh ioma-ghnèitheach a tha co-cheangailte le teicneòlasan ionnsachaidh ùr-ghnàthach.