Ag ionnsachadh leinn

Ionnsaich leinn gu h-ionadail no air-loidhne ge be càite a bheil thu; làn-ùine no pàirt-ùine airson ceum no for-cheum, no gus àrdachadh a dhèanamh air do dhreuchd; agus bi nad phàirt de choimhearsnachd ionnsachaidh ioma-ghnèitheach a tha co-cheangailte le teicneòlasan ionnsachaidh ùr-ghnàthach.

Oileanaich eadar-nàiseanta

A ‘toirt an t-saoghail gu taobh a tuath Alba agus a ‘toirt taobh a tuath Alba chun a t-saoghail

 

Ionnsachadh pàirt-ùine agus sùbailte

Roghainnean ionnsachaidh a tha freagarrach dhut fhèin

 

Ionnsachadh air-loidhne

Ionnsaich airson ceum gu tur air-loidhne

 

Leasachadh dreuchdail

Thoir feabhas air do dhreuchd

 

Lorg