LUCHD-OBRACH

Cothrom air seirbheisean do luchd-obrach

Lean UHI air LinkedIn agus gabh pàirt anns na còmhraidhean againn

Goireasan do Luchd-Oide Acadaimigeach Pearsanta

Paca Luchd-oide Acadaimigeach Pearsanta | Inneal slàinte inntinn

Lynda.com

Faodaidh luchd-obrach cothrom fhaighinn air lynda.com – leabharlann air-loidhne de bhidiothan stiùiridh air sgilean cruthachail is gnothachais cho ma ris a’ bhathar-bhog as ùire.

Gus cothrom fhaighinn air an t-seirbheis, tadhail air lynda.com, tagh ‘log in’ agus cuir www.uhi.ac.uk a-steach anns a’ bhogsa ‘log in through your organization or school’. Air an ath sgrion, cuir a-steach an t-ainm neach-cleachdaidh agad agus facal-faire.

Airson tuilleadh fiosrachaidh

Ionad Dhreuchdan agus Freagarrachd airson Cosnaidh

Goireasan agus fiosrachadh do luchd-obrach

Acadamaidh Ionnsachaidh is Teagaisg

A' Cur Ionnsachadh is Teagasg am Feabhas