Thoir taic dhuinn

Faodaidh tabhartasan don oilthigh beatha atharrachadh

Le chèile, tha sinn a `togail misneachd. Tha sinn a `toirt cothrom do na h-oileanaich againn an bruadar seo a leantainn, ann an sgìre air a bheil iad measail. Tha sinn a `tarraing dhaoine eile an seo airson ionnsachadh agus obrachadh còmhla ruin. Tha sinn a `tabhann dòigh ùr a-steach gu foghlam, aig gach ìre de bheatha agus do dhaoine bho gach suidheachadh. Tha sinn a `cruthachadh àrainneachd a tha a’ coimhead air adhart, àrd-amasach ach a tha gu math miannach far am faod tàlant ar n-oileanaich, luchd-rannsachaidh is luchd-obrach a bhith soirbheachail.

Tha na h-amannan duilich agus cha robh an Iomairt Oileanach againn a-riamh nas buntainniche. Mar a tha buaidhean Covid-19 a’ leantainn, tha feum nan oileanach againn air taic ionmhais air a dhol suas agus feumaidh sinn do chuideachadh. Is e amas na h-iomairt againn £200,000 a thogail am-bliadhna gus beatha nan oileanach againn atharrachadh tro ar Maoin Sgrùdaidh Èiginn, sgoilearachdan, Maoin Leasachaidh Oileanach, bursaraidhean, duaisean agus buileachaidhean.

Bidh na tabhartasan uile a gheibh sinn bho dhaoine fa leth agus bho ghnìomhachasan, ge bith dè am meud, a’ dèanamh eadar-dhealachadh mòr. Thoir seachad an-dràsta mas urrainn dhut, no cuir fios thugainn ma tha thu airson barrachd fhaighinn a-mach.