Bhon mhòmaid a cheumnaicheas tu à colaiste no ionad ionnsachaidh sam bith, tha thu nad phàirt de choimhearsnachd Alumni Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Is fìor thoil leinn a bhith a’ cumail ceangal ri ar n-alumni. Bidh sinn a’ dèanamh seo tron e-litir againn – faodaidh tu soidhnigeadh gu h-ìosal airson seo fhaotainn.