Bhon mhòmaid a cheumnaicheas tu à colaiste no ionad ionnsachaidh sam bith, tha thu nad phàirt de choimhearsnachd Alumni Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

Teachdaireachd don choimhearsnachd alumni againn bhon Phrionnsapal agus Iar-Sheansalair, às dèidh COVID-19

Mar cheumnaiche bho Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, bidh cothrom agad air raon de shochairean is sheribheisean, a' gabhail a-steach:

Gach bliadhna, bidh sinn a’ buileachadh duais Alumnus na Bliadhna an oilthighe a tha a’ toirt aithne do dh’euchdan mòra nan oileanach a bh’ againn roimhe. Dh’fhaodadh gum bi an cothrom seo agadsa bliadhna air choreigin!