susbaint

Air feadh ar àrainnean tha tòrr ri fhaicinn agus ri dhèanamh, airson e bhi comasach dhuinn a h-uile sìon a liostadh… ach se liosta glè fhada a bhitheadh ann agus chan eil sinn cinnteach gun tigeadh crìoch air! An àite sin, tha sinn a ’brosnachadh ar n-oileanaich is ar luchd-obrach cliocadh air #ThinkUHI  na meadhanan sòisealta aca agus tha seo a’ toirt dhuinn measgachadh  de rudan a tha a ’tachairt air an àrainne, far na h-àrainne, suas beinn, aig fèisean ciùil, agus a siubhal ann a curachan gu clas, ag ionnsachadh air-loidhne. a ’coimhead air caoirich ag ithe feamainn (tha, tha iad ann) ...cinnteach guu bheil thu a faighinn an drioft! Aon uair 's gu bheil thu a ’tòiseachadh air do chuid ionnsachaidh còmhla rinn, na dìochuimhnich a bhith gur tagadh!

? Gabh pàirt ann an no thig thu an sàs ann an club no comann (no cuir air dòigh fear dhut fhèin ma tha beachd math agad), faodaidh tu cuideachd beachdachadh air a bhith an sàs ann an . Tha Scotland is Now cuideachd a ’toirt seachad tòrr fiosrachaidh a chuidicheas tu gus cultar, bailtean-mòra agus faighinn timcheall Alba a lorg.