Cothroman obrach

Tha Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean na chom-pàirteachas de 13 cholaistean neo-eisimeileachd agus ionadan rannsachaidh. Tha sinn a` cur suas dreuchdan bàn bhon oilthigh agus a chom-pàirteachas air an duilleag seo.

Tha seo a’ ciallachadh gu bheil fiosrachadh a phròiseas trusadh aig àm ag atharrachadh a rèir co a tha fastadh - dèan cinnteach gu coimhead thu air gach dreuchd bàn airson agus gu lean thu a pròiseas iomchaidh a thaobh an dreuchd as a’ bheil ùidh agad.

Dreuchdan bàn

Fo-sgrìobh airson dreuchdan bàn

Faigh fios air dreuchdan – cuir a’ staigh seòladh post-d / RSS.RSS