Eòlaiche turasachd a' faighinn tiotal UHI

Tha eòlaiche ann an turasachd air an tiotal Àrd-Ollamh Co-cheangailte a bhuileachadh air le Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (UHI). Fhuair an Dr Steve Mac an Tàilleir bho Gleann Fhionnainn an tiotal mar chomharra air na chuir e ri malairt rannsachaidh agus iomlaid eòlais.

Tha an t-Oll Mac an Tàilleir, a tha air a bhith ag obair le UHI Gàidhealtachd an Iar bho 2010, air a bhith an sàs ann an còrr is 20 pròiseact thar-nàiseanta le maoineachadh bhon EU air cuspairean co-cheangailte ri turasachd, bho spòrs dànachd gu turasachd sunnd. O chionn ghoirid, bha e an sàs ann am pròiseact dà-thaobhach Acadamaidh Rìoghail na h-Èireann le Oilthigh Teicneòlais na Mumhan, a’ rannsachadh turasachd ath-nuadhachail ann an co-theacs leasachadh coimhearsnachd dùthchail.

Mar Stiùiriche air an Ionad airson Rannsachadh Cur-seachad agus Turasachd, tha an Dr Mac an Tàilleir air sùil a chumail air grunn phrìomh phròiseactan a’ gabhail a-steach Slow Adventure in Northern Territories agus The Coast that Shaped the World. Chunnaic an iomairt a bh’ ann roimhe com-pàirtichean agus gnìomhachasan co-cheangailte air feadh ceann a tuath na Roinn Eòrpa co-obrachadh air leasachadh thoraidhean turasachd ùra, a thàinig gu crìch le companaidh ùr eile, Slow Adventure Earranta, ga stèidheachadh ann an Alba. Aig an aon àm, tha An Oirthir a Thug Cumadh air an t-Saoghal air UHI fhaicinn ag obair le buidhnean margaidheachd cinn-uidhe agus coimhearsnachdan air a’ chosta an iar agus eileanan na h-Alba gus sgeulachdan mu dhualchas cultarach na mara a chruinneachadh airson an cleachdadh gus ar n-eachdraidh bheairteach a chomharrachadh, agus gus luchd-tadhail a bhrosnachadh gu barrachd chinn-uidhe.

Mar ùghdar acadaimigeach aithnichte, bha an clàr foillseachaidh farsaing aige ga fhaicinn mar phàirt de thagradh soirbheachail UHI gu eacarsaich Frèam Sàr-mhathais Rannsachaidh 2021, lèirmheas air rannsachadh ann an ionadan foghlaim àrd-ìre na RA. Tha e cuideachd na neach-stiùiridh PhD eòlach, na chathraiche air buidheann iomlaid eòlas turasachd UHI, na cho-òrdanaiche air Comann Rannsachaidh Turasachd Global Adventure agus na cho-eagraiche air a’ cho-labhairt dàn-thurais eadar-nàiseanta aca, a bhios a’ gabhail àite sa Ghearmailt as t-samhradh.

Thuirt Vicki Nairn, Prionnsapal agus Iar-Sheansalair Eadar-amail UHI: “Tha an tiotal Àrd-Ollamh Co-cheangailte glèidhte airson co-obraichean acadaimigeach a tha air cliù eadar-nàiseanta a stèidheachadh nan cuid rannsachaidh no sgoilearachd. Tha an Dr Mac an Tàilleir air a chùrsa-beatha a choisrigeadh do leasachadh na roinne turasachd, ag obair còmhla ri luchd-aithne air feadh na cruinne gus fiosrachadh agus cothroman ùra a chruthachadh. Tha e na chliù do chom-pàirteachas UHI agus tha mi air leth toilichte gun deach an obair aige aithneachadh san dòigh seo.”

Bha Lydia Rohmer na Prionnsapal air UHI Gàidhealtachd an Iar nuair a dh'ainmich i an Dr Mac an Tàilleir airson a dreuchd mar Àrd-Ollamh. Thuirt Lydia, a tha a-nis na Prionnsapal Ainmichte aig UHI a Tuath, an Iar agus Innse Gall:

“Tha mi air leth toilichte gun deach obair Steve aithneachadh san dòigh seo, tha lìonra farsaing de cho-obraichean nàiseanta is eadar-nàiseanta aige agus bha pàirt chudromach aige ann a bhith ag àrdachadh ar cliù eadar-nàiseanta airson sàr-mhathas rannsachaidh. Tha e gu mòr airidh air an urram seo. Tha an luchd-obrach tàlantach againn agus an cuid eòlais nam bunait airson ar soirbheachas aig UHI Gàidhealtachd a Tuath agus tha mi airson taing a thoirt do Steve agus an sgioba aige aig an Ionad Cur-seachad agus Turasachd airson na h-obrach ionmholta a rinn iad, a thug buaidh dhìreach air ar coimhearsnachdan agus ar gnìomhachasan ann a bhith a’ solarachadh sheirbheisean ionadail, cothrom air eòlas, rannsachadh agus ùr-ghnàthachadh aig ìre chruinneil airson seòrsaichean turasachd nas seasmhaiche.”

Lean i oirre: “Mar a thèid sinn air adhart a dh’ionnsaigh aonadh le ar com-pàirtichean ann an UHI Gàidhealtachd a Tuath agus UHI Innse Gall, bidh sinn a’ coimhead ri leantainn air adhart a’ leudachadh ar gnìomhachd rannsachaidh is ùr-ghnàthachaidh a’ cur ris a’ bhuaidh dheimhinneach air ar n-oileanaich, ar luchd-obrach agus ar coimhearsnachdan gu h-ionadail, gu nàiseanta. agus gu h-eadar-nàiseanta.”

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu chùrsaichean gnìomhachais, cur-seachad agus turasachd aig UHI, tadhailibh air www.uhi.ac.uk/courses