Naidheachdan

UHI a’ cur air bhog Ro-innleachd ùr nan Eilean airson 2024-2029

UHI a’ cur air bhog Ro-innleachd ùr nan Eilean airson 2024-2029

16/05/2024

Tha UHI a Tuath, an Iar is Innse Gall air co-chomhairleachadh poblach air a’ chiad dreach Phlana Cànain aca fhosgladh

Tha UHI a Tuath, an Iar is Innse Gall air co-chomhairleachadh poblach air a’ chiad dreach Phlana Cànain aca fhosgladh

22/04/2024

Fhuair Oileanaich UHI tadhal bhon Bhana-phrionnsa Rìoghail air Oighreachd Ghleann Feisidh aig co-labhairt cleachdadh fearainn amalaichte

28/03/2024

A chiad chluich eachdraidheil airson na sgiobaidhean ùr iomain aig UHI aig Farpais Littlejohn, air a dhèanamh comasach le sponsaireachd bho

A chiad chluich eachdraidheil airson na sgiobaidhean ùr iomain aig UHI aig Farpais Littlejohn, air a dhèanamh comasach le sponsaireachd bho

14/03/2024

UHI a' fastadh ceannard agus iar-sheansalair ùr

UHI a' fastadh ceannard agus iar-sheansalair ùr

05/03/2024

A’ chiad òraid chuimhneachaidh air somhairle macgill-eain ga lìbhrigeadh leis an oll. Dòmhnall Meek

A’ chiad òraid chuimhneachaidh air somhairle macgill-eain ga lìbhrigeadh leis an oll. Dòmhnall Meek

28/02/2024

Oileanaich banaltrachd is banas-glùine air an urram aig cuirm ceumnachaidh

Oileanaich banaltrachd is banas-glùine air an urram aig cuirm ceumnachaidh

16/11/2023

Prìomh neach-saidheans agus neach-ciùil cliùiteach a’ faotainn urram aig cuirm UHI

Prìomh neach-saidheans agus neach-ciùil cliùiteach a’ faotainn urram aig cuirm UHI

16/11/2023

UHI a’ foillseachadh Plana Gàidhlig ùr

UHI a’ foillseachadh Plana Gàidhlig ùr

07/11/2023

Bho Uibhist a Deas gu Astràilia: UHI ag ainmeachadh alumni na bliadhna

Bho Uibhist a Deas gu Astràilia: UHI ag ainmeachadh alumni na bliadhna

10/10/2023

Nì cothrom PhD ùr sgrùdadh air leasachadh na Gàidhlig ann an Innse Gall

Nì cothrom PhD ùr sgrùdadh air leasachadh na Gàidhlig ann an Innse Gall

19/09/2023

Am Ministear a’ tadhal air campas Steòrnabhaigh gus stèidheachadh UHI a Tuath, an Iar is Innse Gall a chomharrachadh

Am Ministear a’ tadhal air campas Steòrnabhaigh gus stèidheachadh UHI a Tuath, an Iar is Innse Gall a chomharrachadh

15/09/2023

Oileanaich a’ toirt comharran àrda do UHI san t-suirbhidh nàiseanta

Oileanaich a’ toirt comharran àrda do UHI san t-suirbhidh nàiseanta

11/08/2023

Eòlas iar-cheumnach UHI air a mheas as fheàrr ann an Alba airson na dàrna bliadhna ann an sreath

Eòlas iar-cheumnach UHI air a mheas as fheàrr ann an Alba airson na dàrna bliadhna ann an sreath

04/08/2023

Co-aonadh colaistean air aontachadh le Riaghaltas na h-Alba

Co-aonadh colaistean air aontachadh le Riaghaltas na h-Alba

27/06/2023

Eòlaiche turasachd a' faighinn tiotal UHI

Eòlaiche turasachd a' faighinn tiotal UHI

24/05/2023

Tagraichean ‘air leth’ a’ tighinn nam buill de Chùirt UHI

Tagraichean ‘air leth’ a’ tighinn nam buill de Chùirt UHI

23/05/2023

Ionad Ùr-ghnàthachaidh Nuadh airson nan Saidheansan Beatha a’ fosgladh air Àrainn Inbhir Nis

Ionad Ùr-ghnàthachaidh Nuadh airson nan Saidheansan Beatha a’ fosgladh air Àrainn Inbhir Nis

18/04/2023

Àrd-Ollamhachd ga bhuileachadh air eòlaiche cùram-slàinte

Àrd-Ollamhachd ga bhuileachadh air eòlaiche cùram-slàinte

07/04/2023

Maoin ùr air a stèidheachadh gus oileanaich dhùthchail a chuideachadh

Maoin ùr air a stèidheachadh gus oileanaich dhùthchail a chuideachadh

06/03/2023

Page   1    2 > >>