Naidheachdan

Tha com-pàirteachas Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean a’ cur £560m ri eaconamaidhean na Gàidhealtachd is nan Eilean, Moireibh agus Siorrachd Phe

Tha com-pàirteachas Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean a’ cur £560m ri eaconamaidhean na Gàidhealtachd is nan Eilean, Moireibh agus Siorrachd Phe

DiLuain 26 dhen Dàmhair 2020

Prionnsapal agus iar-sheansalair ùr ri tòiseachadh san dreuchd ùr aige air deicheamh ceann-bliadhna an oilthigh

Prionnsapal agus iar-sheansalair ùr ri tòiseachadh san dreuchd ùr aige air deicheamh ceann-bliadhna an oilthigh

DiLuain 19 dhen Dàmhair 2020

Rannsachadh air a dheachdadh leis a’ Ghàidhlig a’ dol ceithir-chànanach ri linn a’ ghlasaidh-shluaidh

Rannsachadh air a dheachdadh leis a’ Ghàidhlig a’ dol ceithir-chànanach ri linn a’ ghlasaidh-shluaidh

DiarDaoin 15 dhen Dàmhair 2020

Choisinn fear à Ceann Loch Lìobhainn tiotal Oileanach na Bliadhna

Choisinn fear à Ceann Loch Lìobhainn tiotal Oileanach na Bliadhna

DihAoine 2 dhen Dàmhair 2020

Oileanach arc-eòlais ga dhèanamh dà bhliadhna ann an sreath airson Colaiste Arcaibh UHI

Oileanach arc-eòlais ga dhèanamh dà bhliadhna ann an sreath airson Colaiste Arcaibh UHI

DiMàirt 29 dhen t-Sultain 2020

Prìomh bhreabadair agus tagraiche ionnsachaidh bhiortail a’ cosnadh tiotal iar-cheumnach oilthighe

Prìomh bhreabadair agus tagraiche ionnsachaidh bhiortail a’ cosnadh tiotal iar-cheumnach oilthighe

DiLuain 28 dhen t-Sultain 2020

Bidh a’ chiad oileanaich a’ ceumnachadh bho chùrsa ùr-ghnàthach banas-glùine

Bidh a’ chiad oileanaich a’ ceumnachadh bho chùrsa ùr-ghnàthach banas-glùine

DiarDaoin 3 dhen t-Sultain 2020

Fhuair Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean àrd-inbhe ann an suirbhidh iar-cheumnach

Fhuair Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean àrd-inbhe ann an suirbhidh iar-cheumnach

DiLuain 31 dhen Lùnastal 2020

Neach-tionnsgain sòisealta, sgrìobhadair agus curaidh atharrachadh gnàth-shìde, air aithneachadh le tiotal oilthighe

Neach-tionnsgain sòisealta, sgrìobhadair agus curaidh atharrachadh gnàth-shìde, air aithneachadh le tiotal oilthighe

DihAoine 28 dhen Lùnastal 2020

Bidh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a’ foillseachadh ro-innleachd eileanan

Bidh Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean a’ foillseachadh ro-innleachd eileanan

DiMàirt 11 dhen Lùnastal 2020

Aithris bhon prionnsapal is iar-sheansalair - ar dleastanas coitcheann a bhith a’ dol an grèim ri gràin-chinnidh

DiLuain 22 dhen Ògmhios 2020

Acadaimigeach a’ faotainn aithne airson a thabhartais don choimhearsnachd rannsachaidh

Acadaimigeach a’ faotainn aithne airson a thabhartais don choimhearsnachd rannsachaidh

DiarDaoin 28 dhen Chèitean 2020

Ban-cheannardan a’ misneachadh ’s a’ dèanamh subhachas aig tachartas Latha Eadar-nàiseanta nam Ban

Ban-cheannardan a’ misneachadh ’s a’ dèanamh subhachas aig tachartas Latha Eadar-nàiseanta nam Ban

DiCiadain 11 dhen Mhàrt 2020

An t-Oilthigh a’ buannachadh còrr air leth-mhillean not airson turasachd dualchais didseatach adhartachadh

An t-Oilthigh a’ buannachadh còrr air leth-mhillean not airson turasachd dualchais didseatach adhartachadh

DihAoine 10 dhen Fhaoilleach 2020

Oileanach Colaisde a’ Chaisteil UHI air a moladh airson dòigh-obrach proifeasanta

Oileanach Colaisde a’ Chaisteil UHI air a moladh airson dòigh-obrach proifeasanta

DiCiadain 9 dhen Dàmhair 2019