Naidheachdan

Oileanaich banaltrachd agus banas-glùine air an urram aig cuirm ceumnachaidh

Oileanaich banaltrachd agus banas-glùine air an urram aig cuirm ceumnachaidh

16/11/2022

Eòlaiche turasachd a' faighinn tiotal UHI

Eòlaiche turasachd a' faighinn tiotal UHI

24/05/2023

Tagraichean ‘air leth’ a’ tighinn nam buill de Chùirt UHI

Tagraichean ‘air leth’ a’ tighinn nam buill de Chùirt UHI

23/05/2023

Ionad Ùr-ghnàthachaidh Nuadh airson nan Saidheansan Beatha a’ fosgladh air Àrainn Inbhir Nis

Ionad Ùr-ghnàthachaidh Nuadh airson nan Saidheansan Beatha a’ fosgladh air Àrainn Inbhir Nis

18/04/2023

Àrd-Ollamhachd ga bhuileachadh air eòlaiche cùram-slàinte

Àrd-Ollamhachd ga bhuileachadh air eòlaiche cùram-slàinte

07/04/2023

Maoin ùr air a stèidheachadh gus oileanaich dhùthchail a chuideachadh

Maoin ùr air a stèidheachadh gus oileanaich dhùthchail a chuideachadh

06/03/2023

Tha luchd-leasachaidh ScotWind a’ gealltainn £900K gus prògram conaltraidh STEM sgoiltean UHI a leudachadh

Tha luchd-leasachaidh ScotWind a’ gealltainn £900K gus prògram conaltraidh STEM sgoiltean UHI a leudachadh

25/01/2023

Thèid £393 millean gu lèir a chur an seilbh air sgàth Aonta Fàs nan Eilean a chaidh aontachadh eadar Arcaibh, Sealtainn agus na h-Eileanan an Iar

Thèid £393 millean gu lèir a chur an seilbh air sgàth Aonta Fàs nan Eilean a chaidh aontachadh eadar Arcaibh, Sealtainn agus na h-Eileanan an Iar

20/01/2023

Prionnsapal agus iar-sheansalair eadar-amail air an cur an dreuchd airson UHI

Prionnsapal agus iar-sheansalair eadar-amail air an cur an dreuchd airson UHI

25/10/2022

Oileanaich ciùil UHI gus na sgilean aca a thaisbeanadh aig Piping Live

Oileanaich ciùil UHI gus na sgilean aca a thaisbeanadh aig Piping Live

08/08/2022

Bàs A Mòrachd Rìoghail, A’ Bhanrigh Ealasaid II

Bàs A Mòrachd Rìoghail, A’ Bhanrigh Ealasaid II

09/09/2022

UHI air a mheas aig an ìre as fheàrr ann an Alba airson sàsachadh oileanaich iar-cheumnach

UHI air a mheas aig an ìre as fheàrr ann an Alba airson sàsachadh oileanaich iar-cheumnach

05/08/2022

Bha inbhe àrd aig UHI ann an Suirbhidh Nàiseanta nan Oileanach

Bha inbhe àrd aig UHI ann an Suirbhidh Nàiseanta nan Oileanach

14/07/2022

Sgeulachdan coimhearsnachd costa rin lìbhrigeadh as t-samhradh

Sgeulachdan coimhearsnachd costa rin lìbhrigeadh as t-samhradh

02/06/2022

Tha toraidhean rannsachaidh aig ìre cruinne a’ sealltainn cho cudromach sa tha ceangal coimhearsnachd UHI

Tha toraidhean rannsachaidh aig ìre cruinne a’ sealltainn cho cudromach sa tha ceangal coimhearsnachd UHI

12/05/2022

UHI a’ sireadh bheachdan bhon choimhearsnachd mun Ro-Innleachd Eileanan

UHI a’ sireadh bheachdan bhon choimhearsnachd mun Ro-Innleachd Eileanan

28/04/2022

Ìomhaigh ùr air UHI a’ comharrachadh gluasad gu far a bheil ionnsachadh a’ ciallachadh barrachd

Ìomhaigh ùr air UHI a’ comharrachadh gluasad gu far a bheil ionnsachadh a’ ciallachadh barrachd

28/03/2022

Rannsachadh a' sealltainn buaidh COVID-19 air slàinte inntinn luchd-obrach SNS na Gàidhealtachd

Rannsachadh a' sealltainn buaidh COVID-19 air slàinte inntinn luchd-obrach SNS na Gàidhealtachd

15/02/2022

Maoineachadh airson rannsachadh air slàinte inntinn agus sunnd ann an eileanan na h-Alba

Maoineachadh airson rannsachadh air slàinte inntinn agus sunnd ann an eileanan na h-Alba

08/02/2022

Comhairliche le eòlas a dol a-steach don oilthigh ann an dreuchd riaghlaidh chudromach

Comhairliche le eòlas a dol a-steach don oilthigh ann an dreuchd riaghlaidh chudromach

17/01/2022