Ìomhaigh ùr air UHI a’ comharrachadh gluasad gu far a bheil ionnsachadh a’ ciallachadh barrachd

Tha com-pàirteachas Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean (UHI) air ìomhaigh lèirsinneach ùr fhoillseachadh an-diugh (Diluain) gus conaltradh le coimhearsnachdan a neartachadh agus margaidheachd a thabhartasan nas èifeachdaiche tro theaghlach brannd ceangailte agus aithnichte.

see full size image
Bidh dealbhadh ùr a’ sealltainn a soidhne plus a bhitheas a’ samhlachadh ‘barrachd’

A bharrachd air dòighean-obrach ùra a thaobh togail dhealbhan agus deilbh, tha an t-atharrachadh a’ nochdadh suaicheantas ùr air feadh nan àrainnean, stèidhichte air na litrichean UHI, agus soidhne plus agus loidhne-ainm freumhaichte: ‘far a bheil ionnsachadh a’ ciallachadh barrachd’.

Deich bliadhna air adhart bho stèidheachadh inbhe oilthigh, tha UHI air bunait làidir a thogail gus gluasad a-steach gu caibideil ro-innleachdail ùr stèidhichte air feallsanachd ‘’ Dùraigeadh a bhith diofraichte, a’ daingneachadh a dhleastanas mar chom-pàirteachas chuimsichte roinneil de cholaistean neo-eisimeileach agus institiùdan rannsachaidh, a’ còmhdach nan raointean cruinn-eòlais as motha de ghoireas sam bith stèidhichte air àrainn san RA.

Tha an dearbh-aithne ùr a’ riochdachadh a’ chiad cheum a dh’ionnsaigh com-pàirteachas a bhith nas fheàrr, ceangailte agus iomairteach na ghnìomhachd.

“Tha sinn a’ sgrìobhadh caibideil ùr dha UHI le gluasad ann an smaoineachadh agus mòr-mhiann a bhith an sàs nas motha le ar coimhearsnachdan agus iomairteach nar gnìomhachd,” mhìnich an t-Ollamh Todd Walker, Prionnsapal agus Iar-Sheansalair UHI. “Cuidichidh ar dearbh-aithne lèirsinneach ùr le com-pàirteachas UHI a shuidheachadh ann am margaidh ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta a tha air leth farpaiseach.”

Bidh cuideam a bharrachd aig an t-suaicheantas ùr air àite agus àite agus sinn a’ comharrachadh sgaoileadh cruinn-eòlasach UHI: UHI Sealtainn, UHI Moireibh, UHI Ceann a Tuath na Gàidhealtachd, UHI Innse Gall, UHI Inbhir Nis, UHI Earra-Ghàidheal, UHI Taobh Siar na Gàidhealtachd agus com-pàirtichean sònraichte HTC, Sabhal Mòr Ostaig agus SAMS air a chomharrachadh mar 'com-pàirtiche de UHI'.

“Is e UHI dearbh-aithne coitcheann ar com-pàirteachais,” thuirt an t-Ollamh Walker. “Tha sinn nas motha na colaiste agus nas motha na oilthigh. Bidh sinn a’ tabhann tòrr a bharrachd roghainnean dha na h-oileanaich againn na as urrainn dha colaiste no oilthigh sam bith. Tha sinn airson moit a thogail ann an UHI oir tha a bhith mar phàirt dheth a’ ciallachadh gu bheil sinn uile tòrr a bharrachd na tha sinn nar n-aonar."

Chaidh an dearbh-aithne ùr a leasachadh ann an co-chomhairle ri àrd-sgiobaidhean agus riaghladairean air feadh a’ chom-pàirteachais. Bidh film foillseachaidh a' nochdadh na h-ìomhaigh ùir bhon latha an-diugh air làraichean mheadhanan sòisealta agus duilleagan-lìn, le siostaman UHI air fad a' gluasad a-rithist, deiseil airson na bliadhna acadaimigich ùr tràth san Fhoghar.