Oileanaich banaltrachd is banas-glùine air an urram aig cuirm ceumnachaidh

Bha còrr air 120 oileanach banaltrachd is banas-glùine an làthair aig ceumnachadh UHI agus a’ comharrachadh soirbheachas agus euchdan ann an Inbhir Nis an-diugh (Diardaoin 16 Samhain).

see full size image
Roma Gibb, Laura NicAoidh, Darrly Geegan agus Eilidh Barbour

Bha a chuirm-cheumnachaidh, a ghabh àite aig an Eaglais Shaor a Tuath, a’ comharrachadh soirbheachas oileanaich bho roinnean banaltrachd is banas-glùine UHI ann an Inbhir Nis agus Steòrnabhagh. Chomharraich na h-oileanaich, còmhla ri 400 aoigh, soirbheachas ann an raon de theisteanasan a’ gabhail a-steach Teisteanasan Nàiseanta Àrd-ìre, Dioplòma Nàiseanta Àrd-ìre, ceuman agus prògraman for-cheum.

Chluich am pìobaire ionadail agus oifigear Gàidhlig UHI, DJ Mac an t-Saoir, na h-oileanaich a-steach don chuirm, agus chuir an t-Ollamh Nicola Carey, Ceannard Altraim is Mnathan-glùine, meal-a-naidheachd orra. Chaidh a’ phrìomh òraid a thoirt seachad le Andrea Sutcliffe CBE, Ceannard agus Neach-clàraidh na Comhairle Altraim is Mnathan-glùine, a chuir meal-a-naidheachd air na h-oileanaich a thaobh an dìchill agus an dealais.

Chaidh dotaireachd urramach a bhuileachadh air an àrd-eòlaiche foreansach an t-Àrd Ollamh Dame Sue Black agus an neach-ciùil cliùiteach Donnchadh Siosalach aig a chuirm.

An dèidh an tachartais bha cuirm aig Taigh UHI.

A’ bruidhinn air an latha, thuirt Vicki Nairn, Prionnsapal agus Iar-Sheansalair Eadar-amail UHI: “Mealadh naidheachd air a h-uile ceumnaiche agus buannaiche duais an-diugh! Tha sinn air leth moiteil às na choilean sibh. Tha a bhith a’ crìochnachadh teisteanas oilthigh no colaiste na chlach-mhìle chudromach nur beatha. Tha sinn a’ guidhe gach soirbheachas, sonas agus soirbheachas dha na h-alumni ùra againn agus iad a’ gabhail an ciad cheuman nam beatha ùr.

Darryl Geegan - Oileanach Altraim is Mnathan-glùine na Bliadhna aig UHI

Fhuair Darryl Geegan (32) à Inbhir Nis duais Oileanach Altraim is Mnathan-glùine na Bliadhna aig UHI. Chaidh Darryl, a chrìochnaich ceum BSc ann an altramachd inbhich, a mholadh airson na h-obrach a rinn e gus nursadh adhartachadh agus cho cudromach ’s a tha co-ionannachd, iomadachd agus in-ghabhail.

Mhìnich Marie Chamshron, a tha na h-Àrd Òraidiche ann an roinn altraim is mnathan-glùine UHI: “Tha Darryl air a bhith na oileanach air leth bho thòisich e air a’ phrògram altraim ann an 2020. Tha a dhealas air a bhith air leth. Mar phàirt de dhealas Darryl a thaobh co-ionannachd, iomadachd agus in-ghabhail, sgrìobh e bloga mun ghaol a th’ aige air altramachd agus a ghnìomhachd mar phàirt den choimhearsnachd LGBTQIA+. Tha an obair co-ionannachd, iomadachd agus in-ghabhail aige a’ cuideachadh le bhith ag adhartachadh UHI agus an roinn againn mar àite sàbhailte agus aoigheil dha na h-uile.”

A’ bruidhinn mun t-soirbheachas aige, thuirt Darryl: “Tha e air a bhith uabhasach duilich a h-uile càil a tha air a bhith a’ dol nam bheatha tron phrògram trì-bliadhna, agus mar sin tha e fìor mhath a bhith aithnichte airson a bhith comasach air a h-uile càil a chothromachadh. Bidh mi an-còmhnaidh a’ feuchainn mo dhìcheall anns a h-uile rud a nì mi agus cha bhi mo chùrsa-beatha altraim mar eisgeachd. Tha mi a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ faighinn a-steach agus a’ faicinn far a bheil mo chùrsa-beatha gam thoirt!”

Roma Gibb - Innleadair a' Chòmhlain Leabaidh

Chrìochnaich Roma Gibb (39) à Baile Eòghainn ceum BSc ann an altramachd inbheach. Thar cùrsa a ceuma, choisinn i moladh airson a bhith a’ dealbhadh agus a’ leasachadh toradh ùr-ghnàthach a chuidicheas daoine le duilgheadasan gluasaid, le oidhche mhath de chadal fhaighinn. Tha an Còmhlan Leabaidh, a tha an-dràsta a’ dol tro dheuchainnean agus pròiseas peutant, air taic fhaighinn bho Innovate UK, maoin ùr-ghnàthachais slàinte is saidheansan beatha Cùmhnant Baile-mòr Inbhir Nis agus na Gàidhealtachd, prògraman IMPACT 30 agus Pathfinder Accelerator aig Converge agus Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean.

Thuirt Roma: “Tha an ùine agam aig UHI air a bhith na eòlas a dh’atharraich mo bheatha. Chan e a-mhàin gu bheil mi air mo bhruadar a bhith nam bhanaltram coimhearsnachd a choileanadh, tha mi cuideachd a-nis nam neach-tionnsgain! Tha e air a bhith na thrì bliadhna riaslach, ach tha an luchd-obrach agus mo cho-oileanaich air a dhèanamh mar an t-eòlas as inntinniche agus as buannachdail. Thar na buidhne againn, lorgaidh tu na banaltraman ùra as brosnachaile agus tha e na urram dhomh ceumnachadh còmhla riutha! Mealaibh ur naidheachd a nursaichean! Tapadh leibh UHI!”

Eilidh Barbour - buannaiche Duais Altraim an t-Seansalair

Chaidh Eilidh Barbour (32) às a’ Ghearasdan ainmeachadh mar bhuannaiche Duais Altraim an t-Seansalair aig UHI 2023. Stèidhichte ann an 2020, tha an duais bhliadhnail air a toirt seachad às leth Seansalair UHI, HRH A’ Bhana-Phrionnsa Rìoghail.

Chaidh Eilidh, a tha air ceum BSc altramachd inbhich a dhèanamh, ainmeachadh airson na duaise leis an neach-teagaisg pearsanta aice, Hannah Hollinger. Mhìnich Hannah: “Chòrd na h-àiteachan clionaigeach aice ri Eilidh agus fhuair i deagh fhios air ais a-rithist. Thugadh fa-near gu robh eòlas air leth aice, fhad 's a bha i dealasach a bhith a' leantainn air adhart ag ionnsachadh. Bidh i a’ fighe a-steach gu sgiobalta mar phàirt den sgioba agus a’ feuchainn ris na h-ìrean as àirde de chùram euslaintich a sholarachadh ann an dòigh choibhneil, dhàimheil agus mhothachail le cur-a-steach luachmhor agus sgilean amhairc. Thathas air sealltainn gu bheil i a’ toirt taic do luchd-obrach òg agus a’ brosnachadh foghlam le bhith a’ roinn fiosrachadh sam bith a chruinnich i. Tha i pongail, proifeasanta, air a deagh thaisbeanadh agus na neach-conaltraidh sàr-mhath. ’S e a fhuair i air ais aig deireadh gach greis gnìomhachais gun dèan i banaltram sàr-mhath agus dàimheil.”

Fhuair Eilidh £100 agus duais glainne air a gràbhaladh airson a soirbheachadh a chomharrachadh.

A’ bruidhinn mun duais aice, thuirt i: “Bha e na iongnadh mòr a bhith air a h-ainmeachadh airson duais an t-Seansalair agus bha e iongantach a bhith buannachadh. Tha a bhith ag ionnsachadh airson a’ cheum altramais air a bhith na mheasgachadh de ìrean àrda is ìosal. Tha mi air comharrachadh a bhith a’ coileanadh sgilean agus a’ dol seachad air deuchainnean, ach bha mi cuideachd a’ strì aig amannan call is bròin. Tha mi air seanair no seanmhair a chall airson a h-uile bliadhna de bhith ag ionnsachadh agus chan eil teagamh agam nach biodh iad uile cho pròiseil gam fhaicinn nam sheasamh an seo an-diugh.

“Is e mo theaghlach is mo charaidean an taic as fheàrr a b’ urrainn dhomh a bhith ag iarraidh. Thàinig mi tron ​​cheum le deagh bhuidheann de chlann-nighean a bha a-riamh a’ coimhead a-mach airson a chèile agus a’ cumail a chèile a’ dol. Ach is e an neach-taic as motha agus as fheàrr na an duine agam Seumas, mo chlann Harry agus Zoey agus mo mhàthair Jeni a bha an-còmhnaidh gam bhrosnachadh gus na h-amasan agam a leantainn. Tha mi cho moiteil a bhith gam ghairm mar bhanaltram agus is urrainn dhomh a ràdh gu h-onarach, a dh’aindeoin nan dùbhlan a th ’ann, gu bheil gaol agam air an obair agam.”

Laura NicAoidh - Ceumnaiche BSc ann an altramachd

Thòisich mi air a’ chùrsa altraim BSc ann an 2020 am measg galar lèir-sgaoilte COVID-19. Thug a bhith ag ionnsachadh aig àrainn nan Eilean Siar cothrom dhomh mòran den chùrsa a dhèanamh bhon dachaigh agam ann am Beinn na Faoghla. Bha dùbhlan orm uaireannan a bhith a’ siubhal gu campas Steòrnabhaigh ri linn na droch shìde agus nan aiseagan a’ stad, ach gu cinnteach b’ fhiach e aig a’ cheann thall!

Bha e a-riamh na mhiann agam a bhith ag obair sa choimhearsnachd agam fhìn agus tha mi a’ faireachdainn gu math fortanach gun deach na greisean gnìomhachais agam a chumail air feadh nan Eilean Siar, a’ toirt cothrom dhomh a bhith ag obair, chan ann a-mhàin sa choimhearsnachd agam fhìn ann an Uibhist, ach ann an Leòdhas agus na Hearadh a bharrachd air.

Tha mi air leth taingeil airson nan eòlasan a fhuair mi agus na daoine ris an do choinnich mi air an t-slighe! Chòrd an ùine agam ag ionnsachadh aig UHI gu mòr rium agus bu mhath leam taing a thoirt don luchd-obrach airson na taic air leth a thug iad seachad thar nan trì bliadhna a dh’fhalbh. Tha mi a’ coimhead air adhart gu mòr ri ceumnachadh agus airson a’ chothruim cumail suas ri mo cho-bhuidheann. Bu mhath leam a bhith a’ guidhe gach soirbheachas don a h-uile duine nan dreuchdan san àm ri teachd!

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu bhith ag ionnsachadh banaltrachd aig UHI, tadhail air: www.uhi.ac.uk/nursing